GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 08-03-2016 om 17:17 uur
Laatst gewijzigd op: 31-08-2020 om 17:26 uur

Inspectie kinderopvang

Inspecteurs van de GGD toetsen jouw kinderopvang jaarlijks op kwaliteitseisen. Dit doen wij in opdracht van de gemeente. Onder kinderopvang valt: dagopvang 0-4 jaar, buitenschoolse opvang 4-12 jaar, gastouderbureaus en voorzieningen van gastouderopvang.

Wij kijken naar:

 • het pedagogisch klimaat
 • het personeel en groepen
 • de veiligheid en gezondheid
 • de accommodatie en inrichting
 • het ouderrecht

Bij de gastouderbureaus kijken we ook nog naar de administratie.

Na de inspectie stelt de inspecteur een rapport op. De rapporten kun je vinden via het Landelijk Register Kinderopvang.

 

Waarom is er toezicht op de kinderopvang?

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. Als kinderen zich veilig voelen ontwikkelen zij zich beter. Een goede start is belangrijk voor een goede toekomst. Kinderopvang moet daarom goed en veilig zijn.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Het kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang.

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit. De gemeente geeft de GGD de opdracht voor het uitvoeren van de inspecties.

Wie zijn de toezichthouders?

Toezichthouders Kinderopvang GGD Hart voor Brabant, per 01-01-2021

 • mevrouw E. Anzion
 • mevrouw T. Butler
 • mevrouw B. van Dommelen
 • mevrouw J. van den Elsen
 • mevrouw H. Formannoy
 • mevrouw L. van Geloven
 • mevrouw P. de Graaf
 • mevrouw K. van Hamont
 • mevrouw C. van Hulst
 • mevrouw L. van Ingen
 • mevrouw Y. Jetten-de Goeij
 • mevrouw E. de Jong
 • mevrouw I. Kanters
 • mevrouw M. de Kort
 • mevrouw M. van de Laar
 • mevrouw B. van der Lee
 • mevrouw Y. Lodewijks
 • mevrouw A. van Lokven
 • mevrouw S. van de Loo
 • mevrouw A. Prinsen
 • de heer L. Procee
 • mevrouw S. van der Velden
 • mevrouw Y. Vroonland

Wilt je contact met een toezichthouder van jouw gemeente? Neem dan contact op met ons secretariaat kinderopvang via 088 368 6845

Wat gebeurt er als er iets niet in orde is?

Voldoet een kindcentrum niet aan een of meerdere criteria? Dan maakt de gemeente afspraken over verbeteringen. De inspecteur van de GGD beoordeelt bij een vervolg bezoek of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Afhankelijk van de ernst van de gebreken kan de gemeente ook sancties opleggen.

 
Meer informatie over voorwaarden voor kinderopvang
 • Gemeente vanaf 2017 'streng aan de poort'

  Dit betekent dat de gemeente streng is bij het nemen van een besluit over een aanvraag voor een op te starten vorm van kinderopvang. Het kindercentrum krijgt een intensief onderzoek voordat besloten wordt tot een eventuele opname in het landelijk register kinderopvang. Lees wat dit voor jou betekent
 • Agrarische kinderopvang

  Agrarische kinderopvang is een bijzondere vorm van kinderopvang. Het biedt voordelen, maar er zijn ook risico's die in de regulieren kinderopvang niet voorkomen.
  De houder van een agrarische kinderopvanglocatie is volgens de wet verplicht in kaart te brengen welke risico's er zijn op uw opvanglocatie en welke maatregelen u neemt. Dit leg je vast in een Risico Inventarisatie en - Evaluatie. Lees meer in onze brochure Agrarische Kinderopvang informatie voor houders (PDF, 220 kB)
  Voor ouders: tips waar je op kunt letten en naar kunt vragen bij een gesprek met de houder van de kinderopvang lees je in onze brochure Agrarische Kinderopvang, informatie voor ouders (PDF, 144 kB)
 • Website Rijksoverheid over kinderopvang

 • Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang: Boink

 • KIDDI-app voor kinderopvang

  De KIDDI-appbevat informatie over infectieziekten en hygiënerichtlijnen voor kinderopvanglocaties
 • Brochure handhaving kinderopvang

 • Volg ons op twitter