GGD Hart voor Brabant

Prenataal huisbezoek

Het prenataal huisbezoek is bedoeld voor aanstaande ouders die tijdens de zwangerschap begeleiding nodig hebben. Het programma heeft als doel een optimale start met hun kind en het aanstaande ouderschap.