Over de GGDInnovatieNieuwe ideeën indienen
Over de GGDInnovatieNieuwe ideeën indienen
Publicatiedatum: 09-06-2021 om 01:11 uur
Laatste update: 16-05-2022 om 17:26 uur

Nieuwe ideeën indienen

Elk jaar kunnen gemeenten en partners die een goed idee hebben om publieke gezondheid te verbeteren dit idee bij de GGD indienen. Door indiening krijg je aandacht van de GGD voor je project en is er een financiële stimulans mogelijk. Er zijn wel een paar voorwaarden verbonden aan het indienen van ideeën:

 1. Het idee moet echt vernieuwend zijn
  er moeten geen vergelijkbare initiatieven lopen bij andere gemeenten, andere partners binnen en buiten het werkgebied van de GGD.
 2. Het idee moet bijdragen aan publieke gezondheid
  doel van de GGD is om bij te dragen aan de gezondheid (volgens het concept van positieve gezondheid) van Brabanders. Het werk van de GGD is niet gericht op individuen maar op grote groepen in ons werkgebied. Het ingediende idee moet hierop aansluiten.
 3. Bij de uitwerking van het idee zijn meerdere partijen / organisaties betrokken en alle partijen betalen ook mee aan de uitwerking
  gezondheid is een breed begrip en er zijn veel partijen die hieraan kunnen en moeten bijdragen. Samenwerking is de basis van de uitwerking van het idee. Betrokken partijen kunnen zeer verschillend zijn, maar betreffen in ieder geval een gemeente uit het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant. Elke deelnemende partij/organisatie levert ook een financiële bijdrage aan het project.
 4. Het nieuwe idee kan binnen een jaar worden uitgewerkt tot een concreet product of dienst
  Omdat de aandacht vanuit het bestuur voor het project en de potentie van het idee ook gehonoreerd kan worden met een financiële bijdrage is het belangrijk dat het project tijdelijk is. Zodoende kunnen we jaarlijks nieuwe ideeën de ruimte geven. Na het jaar vindt een evaluatie plaats en vindt een beoordeling plaats of en hoe het ontwikkelde product of dienst onderdeel kan worden van het reguliere werkpakket van de GGD Hart voor Brabant.

Tijdpad nieuwe ideeën