Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsWim Hillenaar zwaait af als voorzitter Dagelijks Bestuur GGD Hart voor Brabant

Wim Hillenaar zwaait af als voorzitter Dagelijks Bestuur GGD Hart voor Brabant

Omdat Wim Hillenaar op 1 februari niet langer (waarnemend) burgemeester van Land van Cuijk is, neemt hij ook afscheid als voorzitter van het Dagelijks Bestuur van GGD Hart voor Brabant. Wim vervulde de voorzittersrol 10 jaar lang met verve. We blikken kort met Wim terug op zijn rol bij GGD Hart voor Brabant.

 

 

Wat zijn de grootste ontwikkelingen binnen het werkveld van de GGD die je het afgelopen decennium voorbij hebt zien komen?
Corona is natuurlijk het eerste dat bij me opkomt. Want wat een ongelooflijke krachtsinspanning heeft dat ook onze GGD gekost. Wat moest er snel worden geschakeld en wat moest er veel worden opgebouwd. En wat hebben onze mensen dat goed gedaan! Maar we moeten – zeker nu – weer van de daken schreeuwen dat de GGD zoveel meer is dan Coronabestrijder. In die afgelopen 10 jaar heb ik de GGD Hart voor Brabant assertiever zien worden, mee zien bewegen met het gedachtengoed van Positieve Gezondheid, meer gebruik zien maken van de data waarover ze beschikt en zich als deskundige partner in het Sociaal Domein zien opstellen. Dat zijn mooie ontwikkelingen die vooral nog verder voortgezet moeten worden.

Welk moment is je het meest bijgebleven?
Dat is zonder enige twijfel het onheilsbericht over de gezondheid van Karin van Esch, toen zij nog maar net vertrokken was als onze directeur. Dat maakte diepe indruk. Een zeer gewaardeerde directeur die veel in beweging heeft gebracht bij onze GGD en dat altijd deed met oog voor de medewerkers. Dat werd me wel duidelijk uit de regelmatige gesprekken met de Ondernemingsraad. Het telefoontje ’s avonds dat de eerste Coronabesmetting in Nederland in ons werkgebied was aangetroffen, zal ik trouwens ook nooit vergeten.

Wat zou de GGD meer moeten gaan doen? En wat minder?
Nog meer naast de gemeenten staan. Daarmee bedoel ik dat we meer sámen moeten bedenken wat goed is voor die gemeente in plaats van een panklaar product aanreiken. Ik realiseer me overigens heel goed dat er dan ook een forse slag gemaakt moet worden bij de gemeenten om echt werk te maken van inhoudelijk opdrachtgeverschap. Dat kunnen we als GGD overigens ook nog beter aanjagen met bijvoorbeeld alle onderzoeksgegevens waarover we beschikken.

Minder zou wat mij betreft echt slaan op de noodzaak van flexibilisering. Om het met de woorden van Hugo Backx te zeggen: “Waarom moeten we gezonde knietjes blijven controleren?” Minder standaard en meer risicogerichte preventie dus.

Wat weet het grote publiek niet over de het werk van de GGD?
Het grote publiek weet helaas bijna niets over de GGD; ook niet dat het eigenlijk een gemeentelijke taak is. De taken rondom Corona kennen ze nu, maar de GGD doet zóveel meer! Tegelijkertijd heeft de GGD volgens mij wel het imago van deskundigheid. Dat moeten we benutten. Bijvoorbeeld in onze rol bij vraagstukken in de leefomgeving.

Wat zou je je opvolger mee willen geven?
De Publieke Gezondheid is het waard! We wensen elkaar elk jaar veel gezondheid, maar we vergeten dat we daar – ook in het gemeentelijk beleid – zelf een steentje aan bij kunnen dragen. En meer dan dat. We staan voor immense uitdagingen als je alleen al kijkt naar de voorspelde personeelstekorten in de zorg in combinatie met de toegenomen zorgvraag door de vergrijzing en een plaag als overgewicht. Het aantal jongeren dat echt veel te zwaar is. Ik schrik daarvan. Dat is heeft niets meer met Brabantse gezelligheid te maken. We moeten echt aan de bak.

En ook zeg ik tegen mijn opvolger: prijs je gelukkig met zo’n goede club, die onder leiding van Thérèse Claassen nog steeds toonaangevend is in Nederland. Met mooie innovatieve projecten zoals Nu Niet Zwanger en de Wijk GGD’er hebben we dat bewezen.

Thérèse Claassen, Directeur Publieke Gezondheid GGD Hart voor Brabant, bedankt Wim voor zijn jarenlange passionele inzet: “Wim was betrokken bij de publieke gezondheid, maar ook bij de mensen van de GGD. Zeker in de hectische coronatijd was dat bijzonder en fijn om te merken. Namens de GGD wil ik hem nogmaals hartelijk bedanken voor de afgelopen 10 jaar. Je betekende veel voor ons en was een boegbeeld voor de GGD en voor de publieke gezondheid. We wensen je alle werkgeluk in een nieuwe functie!”

De rol van voorzitter wordt tijdelijk waargenomen door Marcelle Hendrickx, wethouder gemeente Tilburg (foto). Het proces om een nieuwe voorzitter te benoemen is in gang gezet.