Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsWat is het imago van GGD Hart voor Brabant?

Wat is het imago van GGD Hart voor Brabant?

Mensen gezonde kansen bieden om alles uit hún leven te halen. Dat is de missie van GGD Hart voor Brabant. Want als mensen zich gezond voelen, helpt dit hen om actief te zijn, mee te doen in de samenleving en alles uit het leven te halen.

Om aan de missie te voldoen, is het belangrijk dat GGD Hart voor Brabant een goede bekendheid én een goed imago heeft. Inwoners moeten weten wanneer en waarom zij bij de GGD kunnen aankloppen. Ook moeten zij een goed beeld en gevoel hebben van de organisatie zodat zij zich als zij een vraag hebben of krijgen ook echt tot onze GGD wenden.

Het doel van dit onderzoek is dan ook om antwoord te krijgen op de vraag: Hoe groot is de bekendheid van (het aanbod van) GGD Hart voor Brabant en wat is het imago van GGD Hart voor Brabant bij verschillende groepen in onze regio? Deze vraag staat centraal in
het imago-onderzoek van 2022.

In oktober hebben we aan onze zakelijke relaties en de inwoners uit onze regio gevraagd een vragenlijst online in te vullen. 370 mensen hebben de vragenlijst ingevuld.
Met gepaste trots, delen we graag de resultaten met je.

Heb je nog vragen over het imago-onderzoek? Mail naar communicatie@ggdhvb.nl

Download de resultaten