Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsVier innovatieve projecten starten in 2024 die ons gaan helpen samen gezond gewoon te maken

Vier innovatieve projecten starten in 2024 die ons gaan helpen samen gezond gewoon te maken

We vernieuwen en experimenteren, om mensen te bereiken en te helpen bij het maken van gezonde keuzes. Ons bestuur heeft vier innovatieve projecten gekozen die ons gaan helpen 𝘴𝘢𝘮𝘦𝘯 gezond gewoon te maken.

In 2024 starten drie projectleiders met het realiseren van hun innovatieve ideeën! Zij doen dit in samenwerking met gemeenten, samenwerkingspartners en projectambassadeurs. Na een schriftelijke stemronde heeft ons algemeen bestuur gekozen voor de projecten:

Kinderwens in kwetsbare omstandigheden

Een gezond en gelukkig leven begint al vóór de zwangerschap.  
De gezondheid van aanstaande ouders en de ontwikkeling van hun ongeboren kind bepalen voor een groot deel de gezondheid van toekomstige generaties.  
Met ons voorstel zetten wij een samenwerking op tussen sociaal en medisch domein rondom preventie tijdens de preconceptionele fase. Dit richt zich op mensen in een kwetsbare situatie die wél een kinderwens hebben. Investeren in preventie begint namelijk al bij de kinderwens. 

Existentiële preventie: ‘Verbinden van de verbreking’

Dit initiatief is een verkenning naar kansen voor ‘existentiële preventie’ in de begeleiding van jongeren met (beginnende) psychische problemen. Via aan SCRUM gerelateerde werkwijzen ontwikkelen samenwerkende JGZ professionals een gespreksmodel voor zingevende gespreksvoering voor jongeren van 13 – 18 jaar. Zingevende gespreksvoering leidt tot verbeterde mentale gezondheid door bewustwording van persoonlijke waarden, versterking van energie en weerbaarheid en verschaft ‘richting en focus’. 

Gezonder, gelukkiger en langer (be)leven in Rosmalen: Rosmalen als 6e blauwe zone!

Het inzetten van de vier gezondheidsprincipes die Annenborch hanteert (lekker eten & drinken, sociale contacten, bewegen en zin in de dag) zorgt voor gezondheidsbevordering van de inwoners van Rosmalen.  
 
Door deze principes leidend te laten zijn in wat we doen, willen we de zesde blauwe zone in de wereld worden, een plek waar mensen zonder chronische gebreken oud worden. In een gemeenschap die voor elkaar zorgt en hierdoor meer sociale winst en waarde ervaart. 

Daarnaast is het project ‘Verminderen van het aantal kinderen dat opgroeit in ontwikkelarmoede in de 1e 1000 dagen’ wegens succes verlengd.