Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsOnderzoekVeel zorg uitgesteld al voor de start vierde golf

Veel zorg uitgesteld al voor de start vierde golf

De druk op de reguliere zorg is hoog. In hoeverre hadden Brabanders te maken met uitgestelde zorg? Wat waren de consequenties? Ruim 4.400 panelleden uit GGD-regio Hart voor Brabant namen in oktober 2021 deel aan de enquête. Maar liefst 38% van hen kreeg in de afgelopen 12 maanden te maken met uitgestelde zorg. Vooral een bezoek aan de tandarts en zorg in het ziekenhuis werden vaak uitgesteld.

Helft van 70-plussers meldt uitgestelde zorg

49% van de respondenten van 70 jaar en ouder had tussen oktober 2020 en september 2021 te maken met uitgestelde zorg. Bij de respondenten jonger dan 50 jaar was dat 32% en bij 50- tot 70-jarigen 37%. Ook was er een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen. Van de mannen had 31% te maken met uitgestelde zorg, van de vrouwen 45%.

Tandartsbezoek vaakst verschoven

Ongeveer 1 op de 5 respondenten (19%) had te maken met uitgestelde zorg door een tandarts of mondhygiënist. Ongeveer de helft van de uitgestelde afspraken werd afgezegd door de respondenten zelf. Meest genoemde reden om zelf een tandartsafspraak af te zeggen waren ‘geen risico willen lopen besmet te raken’ (46%) en ‘het hebben van klachten’ (23%). Uitstel van een tandartsafspraak had niet vaak vervelende gevolgen.

Vooral huisarts werd ontzien

Van de respondenten had 12% te maken met uitgestelde specialistische zorg, 7% met uitgestelde huisartsenzorg en 7% met uitgestelde zorg door fysio- of ergotherapeut. Uitgestelde specialistische zorg was meestal het gevolg van een afzegging vanuit het ziekenhuis (80% van de gevallen). Bij uitgestelde huisartsenzorg was het vaker de respondent zelf die de afspraak verzette (59%). Afspraken met de huisarts werden meestal afgezegd ‘om de zorg niet te belasten’ (50%) of ‘om zelf niet besmet te raken’ (32%).

Uitstel van psychische hulp meest nadelig

Bij ruim 2% van de respondenten werd een bezoek aan een psycholoog of psychiater uitgesteld. De afspraak werd meestal afgezegd door de hulpverlener (82%). De meeste respondenten (65%) kregen de hulp op een later moment, 13% kreeg andere hulp en 22% heeft geen zorg gehad. Van de mensen met uitgestelde psychische zorg gaf 14% aan dat de klachten nog niet zijn verholpen. 32% gaf aan langer met klachten of vragen te hebben rondgelopen.