Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsCoronaVaccinatielocatie Tilburg blijft open tot einde van het jaar

Vaccinatielocatie Tilburg blijft open tot einde van het jaar

Dit nieuws is verouderd. Kijk voor actuele informatie op www.ggdhvb.nl/corona


Het vaccineren zonder afspraak op de vaccinatielocaties in Hart voor Brabant is een groot succes gebleken. Sinds half augustus hebben 6.900 inwoners in de hele regio gebruik maken van deze mogelijkheid. Met name in de gemeente Tilburg bleek er veel animo voor het prikken zonder afspraak. Maar liefst 1.900 mensen hebben zich op deze manier op de vaccinatielocatie bij Willem II laten prikken. Daarom is besloten om hiermee door te gaan. De vaccinatielocatie blijft om die reden ook langer open: tot eind 2021. De GGD gaat in Tilburg en in de rest van de regio Hart voor Brabant door met gerichte acties om de vaccinatiegraad verder te verhogen.

Hoge vaccinatieopkomst in de regio

De vaccinatieopkomst (minimaal 1 prik) van regio Hart voor Brabant behoort met 83,5% tot de hoogste van Nederland. Het landelijke gemiddelde is 79%. Ook in de steden ‘s-Hertogenbosch (83%) en Oss (82%) is de vaccinatieopkomst hoog. De vaccinatieopkomst in Tilburg is 77% en ligt daarmee dicht tegen het landelijke gemiddelde aan.

Boven landelijk gemiddelde

De volledige vaccinatiegraad van de gehele regio van GGD Hart voor Brabant is 76%. Daarmee scoort de regio Hart voor Brabant hoger dan het landelijke gemiddelde van 72% volledig gevaccineerd. Tilburg scoort met 69% lager dan andere gemeenten in de regio Hart voor Brabant, maar zit dicht tegen het landelijke gemiddelde aan. Ter vergelijking: Oss en Den Bosch scoren 74% op volledig gevaccineerd. Tilburg scoort overigens beter dan andere grote steden zoals Amsterdam (61%) en Rotterdam (58%).

Prikken extra van belang nu scholen weer open zijn

Met de hoge vaccinatiegraad in regio Hart voor Brabant beschermen inwoners de kwetsbaren om hen heen en dragen zij bij aan het verder opengaan van de samenleving. Mensen die nog vragen hebben of informatie zoeken rondom vaccineren, kunnen telefonisch terecht bij de GGD Hart voor Brabant via het nummer 088- 368 77 77. Directeur Publieke Gezondheid Therese Claassen: “Nu de scholen open zijn en iedereen weer terug is van vakantie, is het extra belangrijk dat we er met elkaar voor zorgen dat we vaccinatiegraad optimaliseren. Dus als je twijfelt of vragen hebt, praat erover met onze deskundigen (of met je naasten) en wil je alsnog een prik, doe het dan zo snel mogelijk. Met prikken zonder afspraak is het zo gebeurd.”

Laagdrempelig

Sinds maandag 16 augustus biedt GGD Hart voor Brabant iedereen de mogelijkheid om een eerste coronaprik zonder afspraak te komen halen. De reden om dit aan te bieden is dat de GGD merkt dat het maken van een afspraak soms een belemmering kan zijn voor vaccinatie. Waar voor sommige mensen om praktische redenen de voorgestelde tijdstippen niet uitkomen, is voor anderen het online inplannen van de afspraak een barrière. Door met een vrije inloop voor vaccinatie te werken, neemt de GGD deze drempels weg.

Verlenging in Tilburg

De vaccinatielocatie in het Willem II stadion zou aanvankelijk tot eind september openblijven. Er blijkt echter genoeg belangstelling te zijn voor een verlenging tot het einde van het jaar. Ook op andere vaccinatielocaties in de regio Hart voor Brabant kunnen inwoners terecht voor een coronavaccinatie zonder afspraak. Kijk op www.ggdhvb.nl/prikkenzonderafspraak voor de actuele locaties, data en tijden waarop je terecht kunt.

Gericht vaccineren in regio Hart voor Brabant

In heel Nederland is de omslag gemaakt van massavaccinatie naar gerichte kleinschalige vaccinatieactiviteiten om de vaccinatiegraad te laten stijgen waar het kan. De regio van GGD Hart voor Brabant heeft de hoogste vaccinatiegraad van Nederland, maar er zijn wel achterblijvende groepen en wijken. Naast prikken zonder afspraak, biedt de GGD daarom maatwerk aan op plekken waar de vaccinatiegraad achterblijft. Zo heeft de GGD inmiddels diverse acties ondernomen om de vaccinatie te stimuleren bij doelgroepen als dak- en thuislozen, arbeidsmigranten en asielzoekers. Ook wijkvaccinatie is sinds 1 juli 2021 onderdeel van deze fijnmazige vaccinatiecampagne. Inwoners uit de regio konden in diverse wijkcentra in Tilburg Noord, West en Zuid terecht voor meer informatie over coronavaccinatie of een prik zonder afspraak. Ook in de Bossche wijk Hambaken en de wijk Schadewijk in Oss was dat het geval. De komende periode gaat de GGD Hart voor Brabant in samenwerking met de gemeenten door met deze gerichte acties in de wijk.

Laagdrempelig vaccineren verder uitbreiden

Laagdrempeligheid is en blijft ons uitgangspunt. Daarom bieden we de komende maanden kleinschalig de mogelijkheid aan om je – in dezelfde regio’s als voorheen – te laten vaccineren. Denk bijvoorbeeld aan zogenaamde pop-up locaties in ‘s-Hertogenbosch en de regio Boxmeer. We anticiperen als GGD daarmee ook op een eventuele boosterprik. Als de GGD de opdracht krijgt om een boosterprik uit te voeren, dan doen we dat bij voorkeur even fijnmazig als voorheen, dicht bij de inwoners van onze regio.

Afspraak maken nog steeds mogelijk

Uiteraard blijft het ook nog steeds mogelijk om op een afgesproken tijd en datum je te laten vaccineren op een van de vaccinatielocaties van GGD Hart voor Brabant. Dat gaat eenvoudig
met DigiD op de website www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Telefonisch een afspraak inplannen kan ook via het telefoonnummer 0800 7070.

Het laatste nieuws

Doe jij iets terug voor weldoeners?

Als vaste steun en toeverlaat geeft Eric zijn buren op hun oude dag het gevoel er nog steeds te mogen zijn. Eri...

Aankondiging najaarsronde coronaprik 2024

Corona
Van 16 september tot december 2024 volgt er een corona najaarsronde. Lees meer over wie er welkom is voor de co...