Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsTrots terugkijken op 2022 en vol vertrouwen naar 2024

Trots terugkijken op 2022 en vol vertrouwen naar 2024

Hierbij presenteren we jullie de jaarstukken 2022 (jaarverslag en jaarrekening 2022) én de begroting voor 2024. Een terugblik op het laatste ‘corona-jaar’ en een vooruitblik op onze opgave voor 2024 en de bijbehorende budgetten en plannen. Weten wat de GGD in jouw gemeente deed in 2022? Bekijk hier de cijfers per gemeente 2022.

Even stilstaan bij onze prestaties in 2022

In 2022 kon GGD Hart voor Brabant geleidelijk de aandacht verplaatsen van corona naar de ‘normale’ publieke gezondheid. We konden ons weer richten op het ‘gewone’ werk. Hoewel corona nog steeds aandacht kreeg, bijvoorbeeld bij de boostervaccinaties. We hadden weer ruimte om een bijdrage te leveren aan een betere gezondheid van de inwoners, aan het uitvoeren van de ambities uit onze beleidsvisie 2019 – 2023 en aan onze missie: mensen gezonde kansen bieden alles uit hun leven te halen. Voor de GGD betekende dat nog meer dan eerst: het beschermen, bevorderen en vooral bewaken van ieders gezondheid.

En nieuwe plannen maken voor 2024 

Gezondheid vanzelfsprekend maken, als prioriteit voor de toekomst. Waarin iedereen een eerlijke kans heeft op een zo gezond mogelijk leven. In een omgeving die ons gezond maakt en houdt. Dat is ons doel. Een uitdagende ambitie die we alleen bereiken als we de handen ineenslaan. We laten hiervoor ons eerlijke, gedurfde en nieuwe geluid horen! Dit gedachtengoed lees je terug in onze nieuwe toekomstvisie 2023-2032. Deze visie is tot stand gekomen na een uitgebreid proces met partners en publiek. 

In de kadernota 2024 naar gewoon gezond gaven we aan hoe we de toekomstvisie op publieke gezondheid vertalen naar het beleid van de GGD. De begroting 2024 laat zien welke randvoorwaarden we daarvoor in 2024 organiseren. We vertalen de ambities uit de toekomstvisie naar concretere doelen, de stappen die we in 2024 zetten op weg naar ‘gezond gewoon’. Daarmee maken we de eerste resultaten zichtbaar en werken we aan een systeem om de voortgang in onze ambities te laten zien. Hierbij gaat het niet alleen om nieuwe dingen, maar juist ook om het inzicht in hoe onze reguliere diensten, activiteiten en prestaties bijdragen aan publieke gezondheid. Meer over onze ambities de komende vier jaar lees je in het beleidsplan 2024-2027. 

Alle publicaties