Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsOnderzoekStart onderzoek ‘Beleving van de leefomgeving 2023’

Start GGD-onderzoek ‘Beleving van de leefomgeving 2023’

In de week van 12 september ontvangen 31.000 inwoners in Brabant een uitnodiging om deel te nemen aan dit vragenlijstonderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij een steekproef van inwoners uit 16 gemeenten binnen de invloedssfeer van het vliegveld in Eindhoven. Dit zijn: Bergeijk, Best, Bladel, Boxtel, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Heeze-Leende, Meierijstad, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Input voor gezondheidsbeleid

Het onderzoek is een vervolg op de belevingsonderzoeken in 2012, 2014 en 2018. Met de resultaten van het onderzoek willen de GGD’en in kaart brengen hoe mensen hun woonomgeving beleven, waar ze bezorgd over zijn en waar ze hinder van ervaren. Ook wordt er gekeken naar veranderingen in de tijd. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om het gezondheidsbeleid van gemeenten te ondersteunen en input te leveren voor besluitvorming rond de ontwikkeling van het vliegveld. Hoe meer uitgenodigde mensen meedoen, hoe beter de resultaten. Jouw mening telt!

De inhoud van de vragenlijst

De steekproef van willekeurig geselecteerde inwoners ontvangt een uitnodiging om de vragenlijst digitaal of schriftelijk in te vullen. De vragenlijst bevat vragen over de mate waarin men bezorgd is over milieubronnen in de omgeving (zoals vliegverkeer, wegverkeer, treinverkeer, industrie, landbouw) en de mate van geluidhinder, slaapverstoring en geurhinder per milieubron. Daarnaast worden specifieke vragen gesteld over de houding ten aanzien van het vliegveld in Eindhoven.

Andere samenwerkende partijen

De online vragenlijst en de verwerking van de schriftelijke vragenlijst worden verzorgd door I&O Research in opdracht van de GGD Brabant-Zuidoost. Het RIVM zal een deel van de onderzoeksresultaten gebruiken voor een blootstelling-effect onderzoek naar geluid en geluidhinder van vliegverkeer rond vliegveld Eindhoven. In onze privacyverklaring kan men lezen hoe we omgaan met de privacy van de deelnemers aan het onderzoek.

In opdracht van gemeenten

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de GGD Brabant-Zuidoost, het Bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid van de Brabantse GGD’en en GGD Hart voor Brabant. Het is een opdracht van de Stichting Samen op de Hoogte en het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO). De gemeenten in het onderzoek zijn vertegenwoordigd in het LEO. Het eindrapport zal in de 2e helft van 2024 door de GGD’en gepubliceerd worden.

Het laatste nieuws

Start Gezondheidsmonitor jongvolwassenen: Hoe zit jij in je vel?

Onderzoek
Samenvatting31.000 inwoners uit 16 gemeenten binnen de invloedssfeer van het vliegveld in Eindhovent ontvangen ...

Samen goed op weg om ‘gezond gewoon te maken’: terugblik 2023 en ambities voor 2025

Publicaties
De jaarstukken 2023 (jaarverslag en jaarrekening 2023) én de begroting voor 2025 zijn gepubliceerd. Een terugbl...

Resultaten landelijk onderzoek: slechte luchtkwaliteit geeft grotere kans op infectie en ernstige ziekte door corona

Samenvatting31.000 inwoners uit 16 gemeenten binnen de invloedssfeer van het vliegveld in Eindhovent ontvangen ...