Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsSamen goed op weg om ‘gezond gewoon te maken’: terugblik 2023 en ambities voor 2025

Samen goed op weg om ‘gezond gewoon te maken’: terugblik 2023 en ambities voor 2025

De jaarstukken 2023 (jaarverslag en jaarrekening 2023) én de begroting voor 2025 zijn gepubliceerd. Een terugblik op het laatste jaar van de beleidsperiode 2019-2023 en een vooruitblik op onze opgave voor 2025 en de bijbehorende plannen en budgetten. Weten wat de GGD in jouw gemeente deed in 2023? Bekijk hier de cijfers per gemeente.

Wat hebben we in 2023 allemaal gedaan?

2023 was het jaar waarin de GGD zichzelf in de regio opnieuw uitvond. Samen met het bestuur stelden we een geactualiseerd basispakket vast. Dit biedt houvast voor onze basisdienstverlening de komende jaren. Met onze gezondheidsambities zetten we in op een intensievere samenwerking tussen onze gemeenten en de GGD in het samen werken aan publieke gezondheid.

Wat staat ons te wachten in 2025

Gezondheid vanzelfsprekend maken, als prioriteit voor de toekomst. Waarin iedereen een eerlijke kans heeft op een zo gezond mogelijk leven. In een omgeving die ons gezond maakt en houdt. Dat is ons doel. Een uitdagende ambitie die we alleen bereiken als we de handen ineenslaan. We laten hiervoor ons eerlijke, gedurfde en nieuwe geluid horen!

In de kadernota 2025 Op weg naar een toekomstbestendige GGD lieten we al zien hoe we het tweede jaar van onze beleidsperiode gaan vertalen. De begroting 2025 laat zien welke impact we willen maken en hoe we dat doen. We maken inzichtelijk wat het effect van onze inspanningen is. Dit maakt zichtbaar voor welke impact we gaan, welke stappen we daarin zetten en of we op de goede weg zijn. Meer over onze ambities de komende vier jaar lees je in het beleidsplan 2024-2027.

Alle publicaties