Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsOnderzoekRuim 3 op de 4 jongeren maakte ingrijpende gebeurtenissen mee tijdens de corona pandemie

Ruim 3 op de 4 jongeren maakte ingrijpende gebeurtenissen mee tijdens de corona pandemie

Resultaten Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

Corona en coronamaatregelen hadden een grote impact op het leven van jongeren. In het najaar van 2021 deden alle GGD’en samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van middelbare scholieren. In het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant vulden ruim 12.000 jongeren uit klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs (VO) een vragenlijst in. Ruim driekwart van de jongeren (77%) kreeg door corona te maken met ingrijpende gebeurtenissen. En eenderde van de meisjes rapporteerde psychische klachten.

Veel ingrijpende gebeurtenissen door corona

Ruim drie op de vier tweede- en vierdeklassers maakten tijdens de coronacrisis ingrijpende gebeurtenissen mee zoals quarantaine, coronabesmetting, ziekenhuisopname of overlijden van een naaste. Ruim de helft zat op enig moment zelf in quarantaine. Een op de vijf leerlingen gaf tijdens het onderzoek aan nog last te hebben van een dergelijke gebeurtenis.

Meeste jongeren gelukkig

Ondanks corona zijn de meeste jongeren (78%) gelukkig. Toch zijn er ook veel jongeren die zich eenzaam voelden of die psychische klachten ervaarden. Van de jongeren voelden 28% zich de afgelopen vier weken weleens eenzaam. Het percentage jongeren dat zich het afgelopen jaar (de periode waar ook de 1e lockdown in viel) weleens eenzaam voelde was hoger: 38%. Psychische klachten kwamen vooral veel voor bij meisjes. Van de meisjes gaf 33% aan psychische klachten te ervaren in vergelijking met 16% van de jongens.

Alcoholgebruik tweede- en vierdeklassers veel te hoog

Ondanks de aandacht voor alcohol en NIX18 zijn er nog steeds veel jongeren in de regio GGD Hart voor Brabant die al op jonge leeftijd alcohol drinken. In de regio Hart voor Brabant geeft 31% van de jongeren aan de afgelopen vier weken alcohol te hebben gedronken en 22% te binge drinken. Het alcoholgebruik neemt toe naarmate jongeren ouder worden.

Beweegnorm onder druk

In het najaar van 2021 lukte het maar 15% van de jongeren om iedere dag minstens 1 uur te bewegen. Vijf dagen per week een uur bewegen lukte bij 43%. Het percentage jongeren dat wekelijks sport bij een vereniging, club of sportschool is in onze regio wel hoger dan landelijk (79% versus 74%). Tijdens de lockdowns gaf bijna de helft van de jongeren in de regio aan dat het makkelijk was om in de buurt te bewegen.

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

In het najaar van 2021 hebben alle GGD’en, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), een extra onderzoek uitgevoerd onder middelbare scholieren in de klassen 2VO en 4VO. Dit onderzoek ‘de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021’ is onderdeel van de GOR-COVID-19 Integrale Gezondheidsmonitor. Hierbij werken de GGD’en samen met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel, ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, en netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van deze monitor. De monitor is bedoeld om de gevolgen van corona en coronamaatregelen op de gezondheid en het welzijn van Nederlanders in kaart te brengen. Ten tijde van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd waren de scholen open, maar golden er nog steeds diverse coronamaatregelen, zoals thuisblijven bij klachten, mondkapjes, afstand houden, quarantainemaatregelen bij besmettingen en deels digitale lessen.

Deel het artikel