InwonersNieuwsOnderzoekRegionaal onderzoek bevestigt normalisering van drugsgebruik onder bepaalde groepen jongeren en jongvolwassenen

Regionaal onderzoek bevestigt normalisering van drugsgebruik onder bepaalde groepen jongeren en jongvolwassenen

De grote drugsmonitor ‘Skippen of Trippen?’ waar eind vorig jaar ruim 11.000 jongeren uit Oost-Brabant aan deelnamen, laat zien dat het gebruik van drugs genormaliseerd is. Het gebruik van cannabis en XTC wordt van de onderzochte middelen het meest normaal gevonden. 58% van de niet-gebruikers vindt cannabis normaal en van de gebruikers geeft 97% aan het gebruik van cannabis oké te vinden. Dat is meer dan roken (92%). Belangrijke factoren die van invloed zijn op de norm, zijn; de houding van hun omgeving ten opzichte van drugs, het gebruik door vrienden en leeftijdsgenoten, de uitkomstverwachting (wat doet het met je) en de eigen houding.

Het onderzoek geeft belangrijke inzichten in het feitelijk gebruik door jongeren in de regio, welke houding zij hebben ten opzichte van drugs, welke factoren meespelen om wel of niet te gaan gebruiken en of het wel/niet gebruik ook te maken heeft met de setting.

Het onderzoek is gedaan op initiatief van het regioproject ‘SKIP’, een samenwerkingsverband van de 32 gemeenten in Oost-Brabant, Novadic-Kentron, de GGD Hart voor Brabant en de GGD Brabant-Zuidoost. De monitor is gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en wordt herhaald in 2024.

De resultaten van het onderzoek en achtergrondinformatie over het project lees je op de website: www.skipdietrip.nl

Het laatste nieuws

Het geluid van een gezonde toekomst, hoe klinkt dat?

Stel je eens voor. We schieten tien jaar door in de tijd. Waar staan we dan? En welke rol heeft de GGD hierin? Laat van je horen en doe mee…