Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsOnderzoekPanelonderzoek intimiteit en seksualiteit 2023

Panelonderzoek intimiteit en seksualiteit: Mannen willen meer seks

Hoe denken inwoners in het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant over intimiteit en seksualiteit? Ruim 3.100 panelleden van 19 tot 96 jaar deden in mei 2023 mee aan de enquête. Ongeveer de helft van de panelleden is het eens met de stelling ‘ik ben seksueel actief’. Bij deelnemers onder de 65 jaar is dat 68% en bij deelnemers van 65 jaar en ouder is dat 40%.

Intimiteit belangrijker gevonden dan seksualiteit

De meeste panelleden vinden intimiteit en seksualiteit belangrijk. Op een schaal van 1 tot 7 geeft het panel gemiddeld een 5,7 voor het belang van intimiteit. Seksualiteit vinden de meeste panelleden -met een gemiddelde van 4,7- minder belangrijk. Mannen en vrouwen hechten evenveel waarde aan intimiteit. Voor seksualiteit is dat anders. Mannen vinden seksualiteit belangrijker dan vrouwen. Bij vrouwen vanaf ongeveer 50 jaar neemt het ervaren belang van intimiteit en seksualiteit af met de leeftijd. Bij mannen zien we dat niet.

Meer behoefte aan seksualiteit

De panelleden zijn over het algemeen redelijk tevreden met de intimiteit in hun leven en matig tevreden met de seksualiteit in hun leven. Ongeveer 1 op de 7 deelnemers is ontevreden met de intimiteit in zijn of haar leven. Over de seksualiteit is 1 op 4 ontevreden. Er zijn geen grote verschillen in (on)tevredenheid tussen mannen en vrouwen of tussen jongere en oudere deelnemers. Een groot deel van de panelleden (40%) geeft aan behoefte te hebben aan meer intimiteit. 45% wil graag meer seksualiteit. Bij de mannen heeft 55% behoefte aan meer seksualiteit, bij de vrouwen 34%.

De meest genoemde redenen waarom deelnemers minder intimiteit hebben dan ze zouden willen, zijn ‘de contacten zijn niet intiem met mij’ en ‘ik heb geen partner (meer)’. Deelnemers hebben minder seksualiteit dan gewenst ‘vanwege mijn partner’ of omdat ze geen vaste partner hebben. Vooral mannen geven aan minder seksualiteit te hebben vanwege hun partner. Ook zijn zij vaker dan vrouwen bang om verder te gaan dan de ander wil. Vrouwen zijn vaker onzeker over hun lichaam en ervaren vaker dan mannen pijn bij het vrijen. 44 deelnemers noemen misbruik en trauma als reden voor minder seksualiteit *.

Er bestaat nog altijd een taboe op praten over seksualiteit

Bijna 2 op de 3 deelnemers zijn het eens met de stelling: ‘Weinig mensen praten over seksualiteit, het is een taboe’. Ongeveer de helft van de deelnemers die meer intimiteit of seksualiteit zouden willen, heeft niet het gevoel daar met iemand over te kunnen praten. Vooral veel ouderen geven dit aan. Van deelnemers onder de 50 jaar die intimiteit of seksualiteit missen heeft 33% niet het gevoel daar met iemand over te kunnen praten. Dit percentage neemt toe tot 59% bij deelnemers van 75 jaar en ouder.

* Heb jij vragen of wil je hulp neem dan contact op met centrum seksueel geweld of slachtofferhulp.

Deel het artikel