Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsMijn kindOuderavond Check It Out in Boxmeer

Ouderavond ‘Check It Out’ in Boxmeer

Sinds 2021 doen drie middelbare scholen in de Gemeente Land van Cuijk mee aan het project ‘Check It Out’. Het project richt zich op preventie van middelengebruik onder jongeren. Het doel is denormaliseren van middelengebruik. Op de deelnemende scholen krijgen leerlingen in het tweede schoojaar twee gastlessen en de theatervoorstelling ‘Check It Out’ door Helder Theater. Via een interactieve ouderavond betrekken we ook ouders bij dit project.

Eind november verzorgde de GGD twee interactieve ouderavonden op het Elzendaalcollege, Metameer en Pro College. Deze werden heel positief ontvangen door de ouders en scholen. Naast de herkenbare hilarische ouder-kind sketches door Helder Theater, werd ook de bijdrage van kinderarts Harmen Haanstra als erg waardevol beoordeeld. Giulieta Nalbandyan van de GGD en Mathijs de Croon van Novadic-Kentron gaven tussendoor informatie over het puberbrein, de risico’s van alcohol en drugs en natuurlijk (opvoed)tips voor de ouders.

Het project Check it Out is een samenwerking van de Gemeente Land van Cuijk, de deelnemende scholen, Novadic Kentron, Helder Theater, jongerenwerk en GGD Hart voor Brabant.