Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsOp weg naar een rookvrije generatie

Ook ContourdeTwern op weg naar een rookvrije generatie

Met ingang van het nieuwe jaar is ContourdeTwern gestart met de campagne ‘Op weg naar een rookvrije generatie’. Met deze campagne wil ContourdeTwern ervoor zorgen dat kinderen zoveel mogelijk rookvrij kunnen opgroeien en dat minder Tilburgers gaan of blijven roken. Door de wijkcentra en multifunctionele accommodaties rookvrij te maken, en de rokersplekken buiten de accommodaties zoveel mogelijk uit het zicht te houden van bezoekers en kinderen, hoopt ContourdeTwern een belangrijke bijdrage te leveren aan het gezond worden en gezond opgroeien van Tilburgers.

Zoveel mogelijk rookvrij

Tilburg vindt een gezonde levensstijl van haar bewoners belangrijk. Roken past daar niet bij. Daarom streven de gemeente Tilburg en de GGD ernaar dat meer Tilburgers gaan stoppen met roken en dat jongeren en kinderen er niet aan beginnen. Vanuit de gemeente zijn speeltuinen, sportvelden en kinderboerderijen al zoveel als mogelijk rookvrij. ContourdeTwern sluit zich bij het streven van gemeente en GGD aan door haar accommodaties zoveel mogelijk rookvrij te maken waar dat kan.

Uit het zicht

Veel Tilburgse wijkcentra en multifunctionele accommodaties zijn gevestigd in de buurt van basisscholen. ContourdeTwern wil voorkomen dat schoolgaande kinderen in aanraking komen met rokers van het wijkcentrum en houdt daarom de spaarzaam aanwezige rokersplekken die nog buiten de gebouwen aanwezig zijn uit het zicht van bezoekers, ouders en kinderen. Op deze manier hopen we samen een gezonde weg vrij te maken voor alle Tilburgers en daarmee weer een stapje in de richting van een gezond en gelukkig Tilburg te zetten.

Wethouder Rolph Dols opende op 1 februari de nieuwe rookvrije omgeving van ContourdeTwern.
Rolph Dols (wethouder Zorg gemeente Tilburg) juicht de samenwerking met CountourdeTwern van harte toe: “Ik hoop dat Tilburg in de komende jaren steeds meer een rookvrije stad wordt. Het initiatief van ContourdeTwern is een mooie stap op de weg daar naar toe. Het is mooi om te zien dat kinderen op steeds meer plekken niet meer geconfronteerd worden met rokers. Zo werken we met elkaar aan een gezond en gelukkig Tilburg”.

Vivian Coenen (manager wijkcentra Tilburg): “Net als de gemeente Tilburg en de GGD zien we vanuit ContourdeTwern graag dat Tilburgse inwoners minder gaan roken en gezonder en bewuster gaan leven. En we willen zeker ook kinderen de kans geven om op te groeien in een rookvrije omgeving, met als ideaal: een rookvrije generatie. De campagne ‘Op weg naar een rookvrije generatie’ sluit naadloos aan bij onze acties in het kader van ‘gezonde wijkcentra’. Onder die noemer bieden we bezoekers onder andere gezonde producten aan. Door het prominent aanbieden van gezonde alternatieven, hopen we dat mensen gezondere en bewustere keuzes maken.”

Lees ook het artikel in het Brabants Dagblad over deze opening.

Tilburg – onthulling van de rookvrije wijkcentrum ’t Kruispunt met kinderen, wethouder Dols, afgevaardigde GGD en manager ContourDeTwern.