InwonersNieuwsOnderzoekOnderzoek naar effect van COVID-19 vaccinaties binnen de GGD regio Hart voor Brabant

Onderzoek naar effect van COVID-19 vaccinaties binnen de GGD regio Hart voor Brabant

De GGD Hart voor Brabant is gestart met een onderzoek naar het effect van de COVID-19 vaccinaties. Met dit onderzoek hopen we de effectiviteit van de verschillende COVID-19 vaccinaties binnen onze GGD regio Hart voor Brabant in beeld te brengen. Dit onderzoek richt zich op alle inwoners binnen de regio vanaf 18 jaar en ouder en loopt tot medio juni 2022.

Bepalen effect vaccins

Tijdens dit onderzoek bepalen we het effect van COVID-19 vaccinaties op verschillende uitkomsten. Denk bijvoorbeeld aan het effect op de infectie en verspreiding van het coronavirus, maar ook op de COVID-19 gerelateerde ziekenhuisopnames en sterfgevallen. We gebruiken voor dit onderzoek data uit de GGD coronatest- en vaccinatielocaties en het bron- en contactonderzoek. Via een samenwerking met het RIVM verzamelen we data over de COVID-19 gerelateerde ziekenhuisopnames. We maken onderscheid tussen mensen die gevaccineerd zijn en niet gevaccineerd. Voor gevaccineerde inwoners maken we onderscheid tussen de verschillende vaccins. Daarnaast bepalen we wie het coronavirus heeft doorgemaakt, opgenomen is in het ziekenhuis door COVID-19 en wie overleden zijn aan COVID-19.

Het laatste nieuws

Gezond leven

Wat is het imago van GGD Hart voor Brabant?

Om aan de missie te voldoen, is het belangrijk dat GGD Hart voor Brabant een goede bekendheid én een goed imago heeft. Inwoners moeten weten wanneer en waarom zij bij…