Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsGezonde LeefomgevingNieuwe tool ggdomgevingsadvies.nl live

Gezondheid meewegen vanaf de start van je initiatief met ggdomgevingsadvies.nl

Op maandag 2 oktober lanceerden de drie Brabantse GGD’en de nieuwe website GGDomgevingsadvies.nl. Met het portaal nodig je als initiatiefnemer de GGD als het ware digitaal uit aan tafel aan het begin van de ontwikkeling van een ruimtelijk initiatief. Het portaal verbindt het sociale en ruimtelijk domein en maakt het meenemen van gezondheid in afwegingen daarmee eenvoudiger voor initiatiefnemers en vergunningsverleners.

In sfeervolle LocHal in Tilburg waren zo’n 100 mensen getuige van de lancering door projectleider Marieke van Ballegooij en wethouder Henri Willems. Van bestuurders en ambtenaren van de gemeentes, tot medewerkers van de omgevingsdienst, TNO, VNG, GGD’ers en provincie. Verschillende sprekers zette tijdens de middag het nut van het ontwikkelde portaal kracht bij door te benadrukken wat het belang is een gezonde leefomgeving, hoe je dat samen realiseert en daarmee ook het belang van het met stakeholders ontwikkelde portaal. Vooral ook was een breed geluid hoorbaar dat deze website gemeenten écht gaat helpen om de doelstellingen van de Omgevingswet te bereiken.

Hugo Backx, senior adviseur-onderzoeker bij Het PON & Telos:

“Het portaal GGD Omgevingsadvies heeft ambitie om bij de start van een initiatief aanwezig te zijn: ‘een volgende mijlpaal’. Een mijlpaal die ervoor zorgt dat gezondheidsrisico’s en gezondheidskansen goed landen in ruimtelijke plannen. Het portaal is een mooi instrument om aan initiatiefnemers te laten zien wat zij kunnen hanteren bij het maken van plannen en hoe de GGD hierbij adviseert”

Vincent Aalbers, regionaal implementatiecoach omgevingswet VNG:

“De nieuwe website GGD Omgevingsadvies maakt inzicht in gezondheidskundig advies hanteerbaar voor gemeenten en is daarom een mooi instrument om de implementatie van de omgevingswet te ondersteunen”.

Steven Grevink, wethouder Son en Breugel:

“De omgevingswet is voor ons als gemeente echt een vehikel om de ambtelijke organisatie anders in te richten waardoor er natuurlijk wordt samengewerkt over verschillende beleidsterreinen. Wat ik zie in dit nieuwe portaal is dat deze website echt kan werken als vertaalmachine tussen de verschillende beleidsterreinen”

Patricia Oerlemans, gemeente Oosterhout:

“Wat heel handig is aan dit portaal is dat je het meteen zélf kunt gebruiken en daardoor een eenduidige manier hebt om gezondheid mee te nemen in je besluitvorming”

In het algemeen werd in de zaal ook de verwachting uitgesproken dat het portaal ook gemeentes en initiatiefnemers buiten de provincie Brabant goed kan helpen bij de implementatie van de omgevingswet. De drie Brabantse GGD’en gaan onderzoeken of er landelijk interesse is bij andere GGD’en.

Meer informatie