Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsInfectieziektenLegionellabesmettingen in Schijndel

UPDATE: Bron legionella in Schijndel lijkt niet meer actief

Vanaf 15 november 2021 werden er bij de GGD Hart voor Brabant 17 legionella-besmettingen gemeld met een relatie met Schijndel. Sinds de laatste berichtgeving op 23 november is er nog één besmetting bij een inwoner uit Schijndel vastgesteld. Eén persoon met een andere woonplaats die in de incubatieperiode in Schijndel is geweest, wordt ook tot het cluster gerekend. Zoals gebruikelijk startte de GGD een brononderzoek en werden alle mogelijke bronnen opgespoord en getest. Voor zover mogelijk werden installaties uit voorzorg direct uitgeschakeld en/of gereinigd. Inmiddels zijn alle uitslagen van deze onderzoeken bekend. Er is géén overeenkomst gevonden tussen de bacterie die tot de ziekte legionellose leidde in Schijndel en de bacteriën van de onderzochte bronnen. Tegelijk zijn er sinds 25 november géén nieuwe patiënten bij de GGD gemeld. Hiermee lijkt het erop dat de bron niet meer actief is. De GGD verwacht dan ook dat er nu geen nieuwe patiënten meer bij zullen komen.

Schijndel is onderdeel van gemeente Meierijstad. Burgemeester Kees van Rooij: “We zijn blij dat er geen extra besmettingen meer zijn opgetreden en dat de uitbraak nu uitgedoofd lijkt. Ik heb het volste vertrouwen in het grondige onderzoek dat door GGD Hart voor Brabant, RIVM en de Omgevingsdienst Brabant Noord is gedaan. En ik hoop dat onze inwoners, samen met mij, gerust gesteld zijn. Tegelijk betreur ik dat er slachtoffers zijn in onze gemeente; ik wens de mensen die herstellende zijn veel beterschap toe”.

Onderzoek naar bron legionellose

Bij legionella-meldingen start de GGD altijd onderzoek om een mogelijke bron te achterhalen. Hierin vraagt de GGD aan alle mensen met legionellose waar ze voorgaande dagen zijn geweest. Bij het vermoeden van een gezamenlijke bron wordt deze bemonsterd en getest. Dit is een doorlopend proces. Zodra uit onderzoek nieuwe aannemelijke bronnen naar voren komen, worden ook die meegenomen bij de bemonstering. De zoektocht in Schijndel concentreerde zich met name op een bron in de buitenlucht. De meest waarschijnlijke en bekende bronnen zijn bemonsterd en afgesloten of gereinigd. Denk hierbij aan onder andere aan koeltorens en fonteinen. In het onderzoek naar de bron zijn ook alle bruikbare tips van burgers meegenomen.

De bron van de besmettingen in Schijndel lijkt niet meer aanwezig of actief. Dat is heel vaak het geval. In zo’n 40 % van alle uitbraken wordt de bron nooit achterhaald, ondanks uitgebreid onderzoek. Dat kan komen omdat de bron maar tijdelijk aanwezig was of vóór bemonstering al gedesinfecteerd was.

Wat is legionellose?

Legionellose is een infectie door een bacterie. Deze bacterie heet Legionella. De meeste mensen worden na blootstelling aan deze bacterie niet ziek. Als er wel ziekteverschijnselen optreden gebeurt dat meestal vijf à zes dagen na besmetting. Het begint dan met lichte koorts, spierpijn en zich niet lekker voelen. Na enkele dagen kan een longontsteking ontstaan met hoge koorts (boven de 39 graden) en koude rillingen. Neem bij dergelijke klachten contact op met de huisarts. Kijk voor meer informatie over legionella op: www.rivm.nl/legionella

Niet besmettelijk

Besmetting met legionella gebeurt via de longen. Je kunt alleen besmet raken als je kleine druppeltjes waterdruppeltjes inademt die zijn besmet met legionellabacteriën. Het drinken van besmet water levert geen gevaar op. Legionella is ook niet over te dragen van mens op mens.

Meer informatie

  • Kijk bij veel gestelde vragen en antwoorden onderaan deze pagina
  • Neem voor lotgenotencontact, voorlichting & lotgenotenbehartiging contact op met Stichting Veteranenziekte
  • Voor meer informatie over legionellabesmettingen, kun je terecht op de websites van het RIVM en van de Rijksoverheid.
  • Inwoners die vragen hebben kunnen contact met ons opnemen via het telefoonnummer 088 368 70 00.
  • Bedrijven die vragen hebben, kunnen contact opnemen met de Omgevingsdienst Brabant Noord via het nummer 088 743 00 00.
Deel het artikel

Veelgestelde vragen