Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsInfectieziektenLegionellabesmettingen in Schijndel

UPDATE: Bron legionella in Schijndel lijkt niet meer actief

Vanaf 15 november 2021 werden er bij de GGD Hart voor Brabant 17 legionella-besmettingen gemeld met een relatie met Schijndel. Sinds de laatste berichtgeving op 23 november is er nog één besmetting bij een inwoner uit Schijndel vastgesteld. Eén persoon met een andere woonplaats die in de incubatieperiode in Schijndel is geweest, wordt ook tot het cluster gerekend. Zoals gebruikelijk startte de GGD een brononderzoek en werden alle mogelijke bronnen opgespoord en getest. Voor zover mogelijk werden installaties uit voorzorg direct uitgeschakeld en/of gereinigd. Inmiddels zijn alle uitslagen van deze onderzoeken bekend. Er is géén overeenkomst gevonden tussen de bacterie die tot de ziekte legionellose leidde in Schijndel en de bacteriën van de onderzochte bronnen. Tegelijk zijn er sinds 25 november géén nieuwe patiënten bij de GGD gemeld. Hiermee lijkt het erop dat de bron niet meer actief is. De GGD verwacht dan ook dat er nu geen nieuwe patiënten meer bij zullen komen.

Schijndel is onderdeel van gemeente Meierijstad. Burgemeester Kees van Rooij: “We zijn blij dat er geen extra besmettingen meer zijn opgetreden en dat de uitbraak nu uitgedoofd lijkt. Ik heb het volste vertrouwen in het grondige onderzoek dat door GGD Hart voor Brabant, RIVM en de Omgevingsdienst Brabant Noord is gedaan. En ik hoop dat onze inwoners, samen met mij, gerust gesteld zijn. Tegelijk betreur ik dat er slachtoffers zijn in onze gemeente; ik wens de mensen die herstellende zijn veel beterschap toe”.

Onderzoek naar bron legionellose

Bij legionella-meldingen start de GGD altijd onderzoek om een mogelijke bron te achterhalen. Hierin vraagt de GGD aan alle mensen met legionellose waar ze voorgaande dagen zijn geweest. Bij het vermoeden van een gezamenlijke bron wordt deze bemonsterd en getest. Dit is een doorlopend proces. Zodra uit onderzoek nieuwe aannemelijke bronnen naar voren komen, worden ook die meegenomen bij de bemonstering. De zoektocht in Schijndel concentreerde zich met name op een bron in de buitenlucht. De meest waarschijnlijke en bekende bronnen zijn bemonsterd en afgesloten of gereinigd. Denk hierbij aan onder andere aan koeltorens en fonteinen. In het onderzoek naar de bron zijn ook alle bruikbare tips van burgers meegenomen.

De bron van de besmettingen in Schijndel lijkt niet meer aanwezig of actief. Dat is heel vaak het geval. In zo’n 40 % van alle uitbraken wordt de bron nooit achterhaald, ondanks uitgebreid onderzoek. Dat kan komen omdat de bron maar tijdelijk aanwezig was of vóór bemonstering al gedesinfecteerd was.

Wat is legionellose?

Legionellose is een infectie door een bacterie. Deze bacterie heet Legionella. De meeste mensen worden na blootstelling aan deze bacterie niet ziek. Als er wel ziekteverschijnselen optreden gebeurt dat meestal vijf à zes dagen na besmetting. Het begint dan met lichte koorts, spierpijn en zich niet lekker voelen. Na enkele dagen kan een longontsteking ontstaan met hoge koorts (boven de 39 graden) en koude rillingen. Neem bij dergelijke klachten contact op met de huisarts. Kijk voor meer informatie over legionella op: www.rivm.nl/legionella

Niet besmettelijk

Besmetting met legionella gebeurt via de longen. Je kunt alleen besmet raken als je kleine druppeltjes waterdruppeltjes inademt die zijn besmet met legionellabacteriën. Het drinken van besmet water levert geen gevaar op. Legionella is ook niet over te dragen van mens op mens.

Meer informatie

 • Kijk bij veel gestelde vragen en antwoorden onderaan deze pagina
 • Neem voor lotgenotencontact, voorlichting & lotgenotenbehartiging contact op met Stichting Veteranenziekte
 • Voor meer informatie over legionellabesmettingen, kun je terecht op de websites van het RIVM en van de Rijksoverheid.
 • Inwoners die vragen hebben kunnen contact met ons opnemen via het telefoonnummer 088 368 70 00.
 • Bedrijven die vragen hebben, kunnen contact opnemen met de Omgevingsdienst Brabant Noord via het nummer 088 743 00 00.
Deel het artikel

Veelgestelde vragen

 • Wat is er aan de hand in Schijndel?

  In november 2021 zijn er een aantal mensen ziek geworden van de legionellabacterie.

  Wanneer zijn de legionella besmettingen geconstateerd?

  Tussen 15 november en 24 november 2021 ontving de GGD meer meldingen dan normaal rond deze tijd van het jaar.

 • Waar liepen deze mensen de bacterie op?

  Dat heeft de GGD Hart voor Brabant niet met onderzoek aan kunnen tonen.

 • Kan ik nog een besmetting met legionella oplopen in Schijndel?

  Mogelijke risicobronnen in de omgeving van Schijndel zijn bemonsterd. Zo nodig zijn er maatregelen getroffen, zoals het desinfecteren van een risicobron. Sinds 25 november zijn er geen nieuwe patiënten meer gemeld uit de regio Schijndel. De bron lijkt hiermee uitgeschakeld te zijn.

 • Wat heeft de GGD gedaan?

  De afgelopen twee weken heeft de GGD samen met de gemeente Schijndel, de Omgevingsdienst Brabant Noord-Oost en het RIVM actief gespeurd naar mogelijke risicobronnen in de omgeving van Schijndel. Patiënten zijn gevraagd waar zij geweest zijn vlak voordat ze ziek werden. Deze locaties zijn meegenomen in het onderzoek. Ook de tips die de GGD de afgelopen twee weken ontving van burgers hebben wij meegenomen in ons onderzoek. Er zijn meerdere locaties bemonsterd. De testresultaten van deze monsters zijn vergeleken met de testresultaten van de patiënten. Helaas is hier geen match gevonden. Dit betekent dat de type bacteriën die gevonden zijn, niet hetzelfde zijn.

  Risicolocaties waar wél de legionellabacterie gevonden is, hebben maatregelen moeten treffen.

 • Loop ik nog risico in Schijndel nu alle risicobronnen weer aan mogen?

  Alle mogelijke risicobronnen in de omgeving zijn bemonsterd. Als er legionellabacteriën gevonden zijn, zijn hier extra maatregelen op getroffen. Deze risicobronnen vormen nu dan ook geen risico meer voor de gezondheid van mensen in de omgeving.

 • Wat kan ik doen als ik klachten heb die kunnen passen bij legionellose?

  De kans is zeer klein dat er in de omgeving van Schijndel opnieuw mensen ziek worden van de legionellabacterie. Er is nu geen verhoogde kans meer. Sluit covid-19 uit met een coronatest bij de GGD. Houden de klachten aan? Neem contact op met de huisarts.

 • Wat kan ik thuis doen om de kranen in mijn eigen huis veilig te gebruiken?

  De waterleidingen thuis zijn niet de aannemelijke bron van deze uitbraak. Maar het is altijd goed om na te gaan of jouw boiler of combiketel op tenminste 60 graden is afgesteld. Gebruikte je kranen langer dan 1 week niet? Spoel de leidingen dan 5 minuten door in een goed geventileerde ruimte. Dit doe je bijvoorbeeld door het raam te openen, de douchekop in emmer water open te zetten en zelf ruimte verlaten.

 • Kan ik water uit de kraan blijven drinken?

  Ja, dat kan. Het drinkwater is veilig om te drinken.

 • Moet ik mijn leiding (laten) doorspoelen?

  Nee, op dit moment wijst alles erop dat de bron in de buitenlucht zit en niet in een gebouw.