InwonersNieuwsGezond levenLeeftijd eerste biertje gestegen

Leeftijd eerste biertje gestegen

In 2019 dronken de meeste 18-jarigen hun eerste glas alcohol toen zij 15 of 16 jaar oud waren. De gemiddelde ‘startleeftijd’ alcoholgebruik nam geleidelijk toe van 14,1 jaar in 2007 tot 15,6 jaar in 2019.

Gegevens uit de gezondheidsmonitors 2007, 2011, 2016 en 2019 geven inzicht in de ontwikkelingen van alcoholgebruik bij jongeren, voor het coronatijdperk. Niet alle trends zijn positief. Vooral het steeds hogere percentage jonge binge-drinkers is zorgelijk. De belangrijkste resultaten zijn overzichtelijk samengevat in de thematische schets alcohol. Om recente ontwikkelingen en het effect van de coronacrisis op de gezondheid en leefstijl van jongeren in kaart te brengen, wordt in 2021 een landelijke gezondheidsmonitor COVID-19 uitgevoerd onder leerlingen in klas 2 en 4VO.

Bekijk de thematische schets

Het laatste nieuws

Ouderavond Check It Out in Boxmeer

Ouderavond project 'Check it out' zeer gewaardeerd door ouders van deelnemende scholen in Gemeente Land van Cuijk. De ouderavond is onderdeel van een project dat richt zich op preventie van…