Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsOnderzoekInzet VETC’er grote impact op cliënt

Inzet VETC’er grote impact op cliënt

In Tilburg werken negen Voorlichters Eigen Taal en Cultuur (hierna VETC) aan het bevorderen van kennis over gezondheid en opvoeding, zelfredzaamheid en gedragsverandering​​​​​​​ onder mensen met een migratieachtergrond. VETC’ers kunnen deze doelgroep goed bereiken vanwege hun aansluiting in taal en culturele achtergrond. Er is geen landelijk onderzoek bekend naar de inzet van VETC’ers. Daarom hebben we in Tilburg onderzoek gedaan om na te gaan wat de impact is van hun inzet. Door middel van interviews met cliënten en de betrokken VETC’er is gekeken naar wat de VETC’er (concreet) heeft gedaan, wat het resultaat daarvan was en wat dit heeft betekend voor de cliënt.

Geboden ondersteuning

De ondersteuning die VETC’ers bieden blijkt zeer divers. Zij maken cliënten wegwijs in de gezondheidszorg, gaan mee naar afspraken met huisartsen, jeugdgezondheidszorg of onderwijs (niet alleen om te vertalen maar ook om culturele verschillen te overbruggen) en ze bieden hulp bij correspondenties met diverse instanties. De betrokken cliënten waren de Nederlandse taal niet of zeer beperkt vaardig, hadden problemen op meerdere terreinen (multiproblematiek) en hadden weinig kennis van de Nederlandse maatschappij en het daarbij horende (medische)zorg- en onderwijslandschap.

Resultaten

De resultaten van de interviews laten zien dat de ondersteuning van de VETC’ers grote impact heeft gehad op de cliënten. De VETC’ers hebben in veel opzichten het verschil gemaakt en de cliënten hebben veel waardering voor de VETC’ers als persoon en voor hun ondersteuning. In vrijwel alle interviews gaf de VETC’er aan nog steeds ‘een vinger aan de pols’ te houden, ook nu het beter gaat met de cliënten. Dit is een aandachtspunt omdat de caseload van de VETC’er hierdoor steeds verder toeneemt. De VETC’er is ondersteunend aan wijkprofessionals. Uit de interviews blijkt echter dat de oorspronkelijk betrokken professional vaak vrijwel meteen uit beeld raakt zodra de VETC’er betrokken is. Ook dit is een aandachtpunt.

Meer lezen?

Wil je meer weten? Lees dan het volledige verslag.