Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsOnderzoekInformatie nodig over gezondheid en leefomgeving in de regio? Check de Brabantscan en Brabantse omgevingsscan

Informatie nodig over gezondheid en leefomgeving in de regio? Check de Brabantscan en Brabantse omgevingsscan

De Brabantscan is het kennisknooppunt voor gezondheidsinformatie over de provincie Noord-Brabant. Je vindt hier bijvoorbeeld de resultaten van de gezondheidsenquêtes van de GGD, maar ook gezondheidsinformatie uit andere bronnen. De Brabantscan is een samenwerking tussen de drie Brabantse GGD’en.

Gezondheidsinformatie in één oogopslag

De Brabantscan is in eerste instantie een dashboard met gezondheidsinformatie. De Brabantscan geeft snel een beeld van de gezondheid en leefbaarheid in een bepaald gebied. Het laat goed zien wat de sterke punten zijn, en welke problemen er vooral spelen. Het is daarmee een hulpmiddel voor gemeenten, inwoners, professionals en ondernemers om samen de gezondheid en leefbaarheid in de wijk, het dorp of de gemeente te verbeteren.

Je vindt hier gezondheidsinformatie op basis van onze gezondheidsonderzoeken onder volwassenen, ouderen, kinderen en jongeren. Ook geeft de Brabantscan gezondheidsinformatie over de omgeving. Voor de drie hoofdthema’s jeugd, volwassenen en omgeving vind je informatie over verschillende gezondheidsonderwerpen. Zo kun je in één oogopslag zien hoe het er in een bepaalde wijk/kern, gemeente en/of GGD-regio voor staat. Voor meer verdieping over de verschillende gezondheidsonderwerpen, kun je de onderliggende tabellenboeken raadplegen.

Vernieuwing dashboard Jeugd

Het dashboard Jeugd op de Brabantscan is vernieuwd. In het dashboard Jeugd vind je gegevens uit onze gezondheidsmonitors onder kinderen en jongeren (0-18 jaar) in Brabant. Je vindt er informatie over gezondheid, opvoeding, leefstijl, participatie en meer. De cijfers zijn op verschillende niveaus, tot op wijkniveau, te bekijken. Zo voelt ruim driekwart (78%) van de leerlingen uit klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs in Hart voor Brabant zich meestal (zeer) gelukkig en had het merendeel van de 0-11 jarigen (85%) uit Hart voor Brabant in de afgelopen 3 maanden (heel) blije gevoelens.

Brabantse Omgevingsscan als hulpmiddel bij ontwikkeling omgevingsvisie

De Brabantse Omgevingsscan (BrOS) is een onderdeel van de Brabantscan geeft inspiratie en informatie over de leefomgeving en gezondheidsbeleving in Noord-Brabant. Over verschillende thema’s, zoals geur, verkeer en gezonde woning is hier informatie te vinden. De BrOS is daarom zeer geschikt voor de ontwikkeling van een omgevingsvisie.

Nieuw thema: straling

Nieuw op de BrOS is het thema straling. In de werkgebied van de GGD Hart voor Brabant is 1 % van de 18-64 jarigen bezorgd over de gezondheid door hoogspanningslijnen en 3% van de 18-64 jarigen bezorgdver de gezondheid door zendmasten of antennes. Uit het kaartje dat op het dashboard is te zien blijkt dat deze bezorgdheid vaak groter is wanneer iemand in de buurt van hoogspanningslijnen woont.

Deel het artikel

Het laatste nieuws

Week van de Lentekriebels 2024

Mijn kind, Gezonde School
In de eerste week van maart is het Week van de Lentekriebels in het speciaal- en basisonderwijs. Tijdens deze j...
Week van de Lentekriebels 2024

Praten met je kind over drugsgebruik: gebruik de ouderanimatie

Mijn kind, Gezond leven
Als ouder of verzorger is het niet altijd makkelijk om met je kind(eren) te praten over alcohol, drugs, gokken ...
Praten met je kind over drugsgebruik: gebruik de ouderanimatie