Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsInfectieziektenGGD Hart voor Brabant in gesprek met minister Kuipers

GGD Hart voor Brabant in gesprek met minister Kuipers

Donderdag 13 april kwam minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met adviseurs van Programmadirectie Pandemische Paraatheid op werkbezoek bij team Infectieziektebestrijding van GGD Hart voor Brabant. Het bezoek stond in het teken van toekomstige pandemieën.

Minister Kuipers bezocht de GGD-regio om de experts uit het werkveld te spreken en ook te bedanken voor hun harde werk van de afgelopen jaren. GGD Hart voor Brabant had de eerste melding van een besmetting met Covid-19 in Nederland. Er is met alle professionals in ons netwerk veel kennis en kunde opgebouwd rondom o.a. Q-koorts en Covid-19 over de aanpak van infectieziekten. Het is goed om de geleerde lessen te borgen in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen, zoals VWS, RIVM, LFI, GGD GOR en de regionale GGD’en. Kennis maken én kennis delen over infectieziektebestrijding stonden tijdens dit werkbezoek dan ook centraal.  

Geleerde lessen  

Samen hebben het ministerie van VWS en de GGD Hart voor Brabant vooruitgekeken naar de versterking van de GGD’en om voorbereid te zijn op een toekomstige pandemie. Onderwerpen die besproken werden, waren de organisatie van infectieziektebestrijding in deze regio en hoe de GGD zich voorbereidt op besmettingen van dier op mens, in het veerijke werkgebied. GGD Hart voor Brabant vroeg de minister om zich hard te blijven maken om gezondheid mee te nemen in alle belangenafwegingen op landelijk niveau. En om ook gemeenten en provincies daartoe te blijven uitnodigen. 

Ernst Kuipers, minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “Tijdens ons werkbezoek aan de GGD Hart voor Brabant zijn er mooie inzichten gedeeld uit de praktijk.We willen ervaringen uit de regio meenemen in landelijke beleidsontwikkelingen. Het gaat dan om hethouden van (huis)dieren, het groot aantal reisbewegingen, het feit dat ons voedsel overal vandaan komt. Het is belangrijk voorbereid tezijn op toekomstige pandemieën. Ook alhoop je daar natuurlijk nietop, we weten dat het wel reëel is. Daarom is hetbelangrijk dat alle partijen in het zorgnetwerk elkaar goed wetente vinden.

Thérèse Claassen, directeur publieke gezondheid GGD Hart voor Brabant: “Ik waardeer het enorm dat minister Kuipers in de regio komt luisteren naar de opgedane ervaringen. Juist vanwege de hoge intensiteit aan dieren en mensen in Brabant, is de noodzaak hier hoog om extra alert te zijn op het risico van zoönose. Dat vraagt om het maken van goede afwegingen in het belang van de gezondheid. We zijn ons door Corona nog bewuster geworden van het belang van een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving om als maatschappij weerbaar te zijn. Je gezond kunnen voelen, moet voor iedereen gewoon worden.” 

Het laatste nieuws

Plan vanaf 15 oktober je coronaprik

Corona
Dit najaar kan iedereen met een kwetsbare gezondheid een coronaprik halen. Je mag altijd zelf bepalen of je de ...
Plan vanaf 15 oktober je coronaprik

Samen mentaal sterker tijdens FIX IT FEST

Gezond leven
Op 29 september 2023 vond van 12.30 tot 18.00 uur het FIX IT FEST plaats, georganiseerd door het Innovatienetwe...
Samen mentaal sterker tijdens FIX IT FEST

Nieuwe tool ggdomgevingsadvies.nl live

Gezonde Leefomgeving
De nieuwe website ggdomgevingsadvies.nl is live. Deze website verbindt het sociale en ruimtelijk domein en maak...
Nieuwe tool ggdomgevingsadvies.nl live