Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsOnderzoekGemeenteprofielen Gezond en Actief Leven Akkoord

Gemeenteprofiel met cijfers gerelateerd aan programma’s uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Meer aandacht, meer geld en slimme samenwerking voor een gezondere samenleving: dat is het doel van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Staatssecretaris Van Ooijen, minister Helder en minister Kuipers hebben in het GALA samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en GGD GHOR Nederland afspraken gemaakt om slim samen te werken aan meer gezondheid, preventie en een sterke sociale basis.  In het akkoord is afgesproken hoe we in 2040 een gezonde generatie bereiken met weerbare gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een sociaal en fysiek gezonde leefomgeving.

Een leven lang bevorderen en behouden van fysieke en mentale gezondheid

Het hoofddoel van het GALA is het bevorderen en behouden van de fysieke en mentale gezondheid van mensen vanaf het prille begin. Om de gezonde generatie in 2040 te realiseren, ligt de focus bij de jeugd op meer sporten, gezonde voeding en veel bewegen. Het verminderen van gezondheidsachterstanden, vraagt daarbij extra aandacht. Zeker bij de eerste 1000 dagen van kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie. Goede begeleiding en ondersteuning via het programma Kansrijke Start kunnen hier een verschil maken. Met betrekking tot volwassen en ouderen, wordt onder andere gekeken naar het creëren van een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten, een gezonde leefstijl en het versterken van de mentale weerbaarheid en mentale gezondheid. Ook wordt er werk gemaakt van valpreventie en behoud van vitaliteit van het toenemend aantal ouderen.

Lokale situatie in beeld

Team onderzoek van de GGD Hart voor Brabant biedt gemeentes met het gemeenteprofiel GALA een globaal beeld van de lokale situatie, met cijfers gerelateerd aan de programma’s uit het Gezond en Actief Leven Akkoord. Het gemeenteprofiel biedt een leidraad om met elkaar het gesprek aan te gaan en te komen tot een integraal plan van aanpak. Meer specifieke data is te vinden op www.brabantscan.nl.
GALA profiel per gemeente

Het laatste nieuws

Doe jij iets terug voor weldoeners?

Als vaste steun en toeverlaat geeft Eric zijn buren op hun oude dag het gevoel er nog steeds te mogen zijn. Eri...

Aankondiging najaarsronde coronaprik 2024

Corona
Van 16 september tot december 2024 volgt er een corona najaarsronde. Lees meer over wie er welkom is voor de co...