Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsFlexibel toezicht kinderopvang

Flexibel toezicht kinderopvang

Sinds 1 januari 2022 hebben gemeenten en toezichthouders de mogelijkheid om kinderopvanglocaties flexibel te inspecteren. Daardoor hoeven onze toezichthouders minder verplichte inspectiepunten te doorlopen en is er meer ruimte voor uitgebreider of diepgaander onderzoek. Dit helpt tegen de voorspelbaarheid van het toezicht en biedt meer ruimte tot (risicogericht) maatwerk. Door de flexibilisering van het toezicht kan het toezicht gerichter worden ingezet om zo bij te dragen aan de kwaliteit van de kinderopvang.

De volgende drie punten blijven verplicht om standaard te toetsen:

  • de aanwezigheid van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en de correcte inschrijving in het Personenregister kinderopvang
  • de eisen met betrekking tot voorschoolse educatie (VE) (indien hier sprake van is
  • het toezicht op – en in gesprek gaan over – de pedagogische kwaliteit

Binnen de regio van de GGD Hart voor Brabant zijn er 19 gemeenten. Inmiddels zijn 8 gemeenten gestart met flexibel toezicht. Deze nieuwe werkwijze wordt in 2022 en 2023 gemonitord en geëvalueerd door de betrokken partijen. Dit gebeurt zowel op landelijk niveau als op lokaal niveau. De ervaringen van de verschillende betrokkenen zoals GGD’en, gemeenten, houders van kinderopvangen en ouders worden meegenomen. In 2023 wordt de werkwijze waar nodig aangepast. Daarna wordt de nieuwe werkwijze vanaf 2024 voor alle gemeenten ingericht.

Heb je vragen over flexibel toezicht door de GGD Hart voor Brabant? Neem contact met ons op!

Deel het artikel

Het laatste nieuws

Gezondheidsonderzoek voor jongeren erkend als goed onderbouwde interventie

Mijn kind
We zijn trots om te delen dat het gezondheidsonderzoek ‘Gezond Leven? Check het Even!’ officieel erkend is als ...

Blog: Na 50 jaar gestopt met roken

Gezond leven
Sjan Rijkers – van Zelst (66 jaar) woont al ruim 12 jaar aan de Duifstraat in de Tilburgse wijk Groenewoud. Sin...