Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsOnderzoekDe Brabantscan lanceert nieuwe pagina: Sociaal Economische Gezondheidsverschillen

De Brabantscan lanceert nieuwe pagina: Sociaal Economische Gezondheidsverschillen

Sociaal economische gezondheidsverschillen zijn systematische verschillen in gezondheid en levensverwachting, afhankelijk van iemands positie in de maatschappij, vaak uitgedrukt in sociaal economische status (SES). We bepalen de SES op basis van welvaart, opleidingsniveau en arbeidsmarktdeelname (WOA) en heet daarom de SES-WOA score.

Ervaren gezondheid en levensverwachting

Sociaal economische gezondheidsverschillen (SEGV) zien we terug over de hele wereld. In Nederland zien we bijvoorbeeld verschil in levensverwachting  gerelateerd aan opleidingsniveau. Zo leven mensen met basisonderwijs of vmbo gemiddeld 4 jaar korter dan mensen met hbo of een universitaire opleiding. We zien zelfs 15 jaar in minder goed ervaren gezondheid. Naast opleiding zijn ook inkomen en positie op de arbeidsmarkt belangrijke algemene indicatoren voor de sociaal economische status, en daarmee voor gezondheid. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de gezonde levensverwachting. Ook het hebben van bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of schulden hangt samen met slechtere gezondheid (bron: CBS, Pharos). Het CBS heeft een aantal scores berekend op het gebied van SES-WOA, als indicator voor de sociaaleconomische status van een gebied (buurt, wijk, gemeente) op basis van de financiële welvaart, het opleidingsniveau en het recente arbeidsverleden van huishoudens.

SES-WOA scores in gemeenten in de Provincie Brabant

Maar hoe zit het nu met die scores in Brabant? Op de Brabantscan is op een speciale pagina over de SEGV de SES-WOA score op verschillende manieren weergegeven. De scores zijn bijvoorbeeld geplot op CBS-buurtniveau in een kaartje, waarbij de verschillende dimensies van positieve gezondheid ook gevisualiseerd kunnen worden. Zo kan je bijvoorbeeld een combinatie maken tussen de SES-WOA scores en ervaren geluk en gezondheid. Ook kan je op deze pagina van de Brabantscan bekijken wat de SES-WOA deelscores zijn op het gebied van financiële welvaart, opleidingsniveau en arbeidsverleden.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan snel het dasboard SEGV op de Brabantscan!

Naar de BrabantScan

Het laatste nieuws

Meeste Brabanders blij met buren

Onderzoek
Hoe denken Brabanders over het contact met hun buren? Het algemene beeld: Brabanders zien en spreken elkaar op ...
Meeste Brabanders blij met buren

Najaarscampagne coronaprik van start op 2 oktober

Corona
GGD Hart voor Brabant vaccineert vanaf maandag 2 oktober 2023 weer tegen corona. Kijk op mijnvraagovercorona.nl...
Najaarscampagne coronaprik van start op 2 oktober

Start onderzoek ‘Beleving van de leefomgeving 2023’

Onderzoek
31.000 inwoners uit gemeenten binnen de invloedssfeer van het vliegveld in Eindhovent ontvangen een uitnodiging...
Plaatje met kaart kaart rondom Eindhoven airport