InwonersNieuwsCorona-zelftests zijn nauwkeuriger bij monsterafname uit neus én keel

Corona-zelftests zijn nauwkeuriger bij monsterafname uit neus én keel

Bij de GGD Hart van Brabant hebben van eind december tot half februari 1.500 mensen op de testlocatie in Tilburg meegedaan aan een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de zelftests en de nauwkeurigheid van de tests bij monsterafname uit neus én keel. Het onderzoek wees uit dat toevoeging van een keelmonster de betrouwbaarheid van de onderzochte zelftests verhoogt. Wij adviseren mensen nog niet om zelf een gecombineerde neus- en keel-zelfafname te doen. Deze is namelijk nog niet conform de huidige gebruiksaanwijzing en de testen zijn daarvoor nog niet geregistreerd.

De studie is in opdracht van het ministerie van VWS gezamenlijk uitgevoerd door UMC Utrecht, Cochrane Nederland, Microvida, GGD (West-Brabant, Hart voor Brabant en Rotterdam-Rijnmond), Erasmus MC, Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum, Sanquin Bloedvoorziening en RIVM.

Voor meer informatie over het onderzoek verwijzen wij naar het persbericht van UMC Utrecht.

Het laatste nieuws

Gezond leven

Wat is het imago van GGD Hart voor Brabant?

Om aan de missie te voldoen, is het belangrijk dat GGD Hart voor Brabant een goede bekendheid én een goed imago heeft. Inwoners moeten weten wanneer en waarom zij bij…