InwonersNieuwsBrandbrief 25 GGD’en: grenzen forensische geneeskunde bereikt

Brandbrief 25 GGD’en: grenzen forensische geneeskunde bereikt

De forensische geneeskunde heeft nu haar kritische grens bereikt: het lukt niet overal meer om elke dag en ieder uur een forensisch arts of verpleegkundige beschikbaar te hebben. De maatschappelijke consequenties daarvan zijn groot en er is nog geen structurele oplossing.

De 25 Directeuren Publieke Gezondheid stuurden hierover een brandbrief aan de ministers van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op 12 mei besteedt het tv-programma Nieuwsuur aandacht aan de tekorten aan forensisch artsen in Nederland.

Na 11 jaar en tientallen onderzoeken met vergelijkbare conclusies – er dreigt een tekort aan forensisch artsen in Nederland – is inmiddels helaas die grens bereikt.

Lees meer op GGD GHOR Nederland

Het laatste nieuws

Gezond leven

Wat is het imago van GGD Hart voor Brabant?

Om aan de missie te voldoen, is het belangrijk dat GGD Hart voor Brabant een goede bekendheid én een goed imago heeft. Inwoners moeten weten wanneer en waarom zij bij…