Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsMijn kindBeweegstimulerende inrichting consultatiebureaus Tilburg

Beweegstimulerende inrichting consultatiebureaus Tilburg

‘Vroeg begonnen is vroeg gewonnen!’ Van jongs af aan voldoende bewegen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters tot volwassenen. Zo heeft bewegen een positieve invloed op de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen. Kinderen vanuit hun fysieke en sociale omgeving stimuleren veel en gevarieerd te oefenen, is nodig om bewegen goed aan te leren. Hier liggen kansen voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ ziet immers meer dan 95% van de kinderen van 0-4 jaar en richt zich op het gezond opgroeien van jeugdigen. Wij deden dit door middel van een beweegstimulerende inrichting!

Preventie

Het in gesprek gaan over de mogelijkheden om bewegen bij kinderen in preventieve zin te stimuleren past in de dagelijkse werkzaamheden van de JGZ. Preventie is een kernactiviteit van de GGD Hart voor Brabant. Vanuit het individu en gericht op het collectief. Daarbij zet de GGD in op een gezonde omgeving, die bijdraagt aan preventie. In de gemeente Tilburg zet de GGD zich in om in samenwerking met lokale partners als JOGG Tilburg, lokale ambities waar te maken. Zo worden er vanuit het Lokaal Preventieakkoord Tilburg acties uitgezet om inwoners te prikkelen tot gezond gedrag, hun vaardigheden te versterken en gezonde keuzes aantrekkelijker te maken. Een voorbeeld is de beweegstimulerende inrichting van de 8 consultatiebureaus in de gemeente Tilburg.

Op deze consultatiebureaus zijn beweegstimulerende elementen aangebracht. Eerder was er een succesvolle pilot van Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) op vijf JGZ-locaties in het land. Dit alles met de daarbij behorende kernboodschap ‘Breng beweging in je dag’.

Doel beweegstimulerende elementen

De beweegstimulerende inrichting bestaat uit hinkelpaden, vloerstickers en/of beweegspiegels aan de muren. Het doel is dat de inrichting uitstraalt dat bewegen belangrijk is, eenvoudig en leuk is en jonge kinderen aanzet tot bewegen. Het is de bedoeling dat ouders en JGZ-professionals, zoals jeugdartsen, -verpleegkundigen en (dokters)assistenten, vaker met elkaar in gesprek gaan over de mogelijkheden om bewegen bij kinderen in preventieve zin te stimuleren.

Eerste reacties

De eerste reacties van kinderen en professionals op de beweegstimulerende inrichting zijn positief: kinderen komen al hinkelend binnen, en de professionals beginnen sneller het gesprek over bewegen door het beweeggedrag te benoemen.

Beweegstimulerende inrichting hinkelen