InwonersNieuwsMijn kindAfstudeeronderzoek Smart Glasses in de JGZ

Mogen wij jouw mening over het gebruik van Smart Glasses in de jeugdgezondheidzorg?

Een arts die op afstand via de bril van een verpleegkundige meekijkt. Een ontwikkeling in de zorg waarvan wij denken dat het een voordeel kan bieden. Maar hoe zie jij dat als ouder of verzorger? Onze stagiaire Charlotte doet onderzoek naar het gebruik van Smart Glasses. Help jij haar mee in haar onderzoek? Vul anoniem de enquête in.

Vul de enquête in

Hoe zou de GGD Smart Glasses kunnen gebruiken?

Een bril met een ingebouwde camera die een verpleegkundige kan opzetten tijdens een afspraak op ons consultatiebureau. Zo kan een arts op afstand meekijken. De arts ziet dan hetzelfde als de brildrager ziet. Zo hoeft de arts niet fysiek aanwezig te zijn, maar kan wel hulp of advies bieden. De Smart Glass maakt geen opnames. De Smart Glass kan ook worden gebruikt bij de opleiding van verpleegkundigen. Zo kan met jouw toestemming via de bril ook een stagiaire meekijken. Of andersom, een docent of begeleider kan meekijken bij een collega in opleiding. De Smart Glass kan zo belangrijke tijdwinst worden behaald. Geen aparte afspraak nodig voor een diagnose van een specialist.

Vul anoniem onze enquête in

Sta jij als ouder of verzorger achter het gebruik van Smart Glasses in de jeugdgezondheidzorg? Of heb je juist twijfels of vraagtekens? Help Charlotte mee bij haar afstudeeropdracht en laat weten hoe jij over het gebruik van Smart Glasses denkt. Vul de enquête in.

Het laatste nieuws

Ouderavond Check It Out in Boxmeer

Ouderavond project 'Check it out' zeer gewaardeerd door ouders van deelnemende scholen in Gemeente Land van Cuijk. De ouderavond is onderdeel van een project dat richt zich op preventie van…