Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsOnderzoek naar mening over drugsgebruik jongeren Oost-Brabant

Onderzoek naar mening over drugsgebruik jongeren Oost-Brabant

Drugsmonitor jongeren door samenwerkingsverband 37 gemeenten, GGD-en en Novadic-Kentron

Vanaf 4 oktober kunnen jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 27 jaar uit Oost-Brabant  deelnemen aan de grote drugsmonitor www.trippenofskippen.nl. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het regioproject ‘Drugs, wat doet het met jou?’, een samenwerkingsverband van 37 gemeenten in Oost-Brabant, de beide GGD-en en Novadic-Kentron. Met dit onderzoek wordt de mening en de norm van jongeren over (drugs)gebruik onderzocht.

Drugs en drugsgebruik lijken steeds meer verankerd te raken in onze samenleving. Uit de onlangs gehouden GGD Gezondheidsmonitor gaf 70% van de jongvolwassenen aan het gebruik van softdrugs normaal te vinden. Over het gebruik van harddrugs zeggen 30% van deze jonge inwoners ‘het gebruik normaal te vinden’. Tegelijkertijd geven deze jonge Brabanders in mindere mate aan ook daadwerkelijk drugs te gebruiken; 19% zegt weleens softdrugs te gebruiken 11% zegt af en toe harddrugs te nemen.

Waarom gebruiken jongeren wel of geen drugs? Wat betekent de norm precies? Welke relatie heeft deze (sociale) norm op het gebruik? Om welke middelen gaat het dan? En hoe staat de norm in relatie tot de plek/setting waar drugsgebruik wel/niet normaal gevonden wordt?

Drugsmonitor

Het zijn een aantal vragen waar de regio Oost-Brabant via het onderzoek van dit regioproject een antwoord op wil krijgen. Projectleider Lieke Vogels: “In dit regioproject hebben we de krachten gebundeld om de normalisering van drugs en drugsgebruik op z’n minst bespreekbaar te maken. Met ouders, met professionals en jongeren. Om ons heen denken we te zien dat de norm over drugsgebruik aan het veranderen is. Dat is niet alleen terug te zien in het daadwerkelijk gebruik maar bijvoorbeeld ook op het gebied van criminaliteit, milieu en (verkeers)veiligheid. Hier willen we wat aan doen. Maar dan moeten we eerst beter weten waar we ons op moeten richten.”

Waardevolle inzichten

De resultaten van de monitor worden in het begin van het nieuwe jaar bekend gemaakt. Omdat er nog weinig onderzoek is gedaan naar de norm over drugs in relatie tot bijvoorbeeld de ‘waarom’ en setting van gebruik, wordt dit onderzoek ondersteund door het ministerie van VWS. Vogels: “De waardevolle inzichten uit het onderzoek kunnen we gebruiken voor de activiteiten in het vervolg van ons project.”

Meedoen

Om jongeren en jongvolwassen in de leeftijd van 16 tot en met 27 jaar uit te nodigen voor het onderzoek worden de komende tijd door het regioproject en de gemeenten verschillende communicatieacties Trippen of Skippen? op touw gezet. Jongeren die deelnemen aan de vragenlijst op www.trippenofskippen.nl maken kans op vette trips.  Deelname kost ongeveer 10 minuten.

Regioproject Drugs

Het regioproject ‘Drugs, wat doet het met jou’ is een samenwerkingsverband tussen 37 gemeenten in Oost-Brabant, de beide GGD-en in dit gebied (GGD BZO en GGD HvB) en Novadic Kentron. Doel van het project is om drugs en drugsgebruik te denormaliseren. Hiervoor richt het project zich op drie pijlers: onderzoek, communicatie (de campagne Skip die Trip) en een regionale afstemming van beleid op bijvoorbeeld het gebied van preventie en gezondheid en veiligheid.

_________________________________________________________________________

Meer informatie: Lieke Vogels projectleider/Aanjager regioproject ‘Drugs. Wat doet het met jou?’ 06-11082878 of lvogels@meierijstad.nl

www.regioprojectdrugs.nl

www.skipdietrip.nl