GGD Hart voor Brabant

Ik heb een klacht

Niet tevreden over onze diensten? Laat het ons weten! Je kunt aan de GGD-medewerker vertellen waar je ontevreden over bent. Deze kan dan een toelichting geven en samen kunt u tot een oplossing komen. Lukt dit niet, vul dan onderstaand formulier in. Binnen 3 werkdagen laten we jou weten wie jouw klacht behandelt. Binnen 6 weken reageren we op jouw klacht.

Let op: wij kunnen alleen klachten in behandeling nemen die over de GGD Hart voor Brabant gaan.

Klachten over corona-dienstverlening

Niet tevreden over het plannen, veranderen of annuleren van een testafspraak of vaccinatieafspraak? Vul dan het contactformulier in op www.coronatest.nl

Heb je een klacht over een coronatest of -vaccinatie buiten onze regio? Selecteer dan op www.ggd.nl dan de juiste GGD.

Meld je klacht digitaal

Hulp nodig bij jouw klacht?

De klachtenfunctionaris van de GGD Hart voor Brabant kan ondersteuning bieden bij het beschrijven van jouw klacht en tijdens de klachtbehandeling.
 klachtenfunctionaris@ggdhvb.nl

Het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ)geeft advies bij klachten over de kwaliteit van de zorg.
088 120 50 20 (lokaal tarief)

Ben je niet tevreden over hoe wij uw klacht behandelden?

Wanneer je niet tevreden bent over de wijze waarop we jouw klacht behandelden of over het resultaat, heb je twee mogelijkheden.

Je kunt je wenden tot de Geschillencommissie Publieke Gezondheid. Deze geschillencommissie behandelt klachten over de GGD als zorgaanbieder.

De Geschillencommissie Zorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Je kunt ook terecht bij de Ombudscommissie van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De Ombudscommissie behandelt ook klachten over de GGD Hart voor Brabant.

Ombudscommissie gemeente ’s-Hertogenbosch
Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch