GGD Hart voor Brabant

Meld uw klacht digitaal

Binnen 3 werkdagen laten we u weten wie uw klacht behandelt. Binnen 6 weken reageren we op uw klacht. Om uw klacht goed te kunnen behandelen, hebben we enkele gegevens nodig.

Hulp nodig bij uw klacht?

De klachtenfunctionaris van de GGD Hart voor Brabant kan u ondersteuning bieden bij het beschrijven van uw klacht en tijdens de klachtbehandeling.
T: 088 3686810
E: klachtenfunctionaris@ggdhvb.nl

Zorgbelang Brabant behartigt de belangen van zorggebruikers en kan u helpen met het beschrijven van uw klacht.
Adviespunt Zorgbelang
T: 0900 - 243 7070
E: adviespunt@zorgbelang-brabant.nl

Bent u niet tevreden over hoe wij uw klacht behandelden?

Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop we u klacht behandelden of over het resultaat, heeft u twee mogelijkheden.

U kunt zich wenden tot de Geschillencommissie Publieke Gezondheid. Deze geschillencommissie behandelt klachten over de GGD als zorgaanbieder.

De Geschillencommissie Zorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

U kunt ook terecht bij de Ombudscommissie van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De Ombudscommissie behandelt ook klachten over de GGD Hart voor Brabant.

Ombudscommissie gemeente ’s-Hertogenbosch
Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch