InwonersMijn kind

Veel gestelde vragen

 • Wat doet de GGD jeugdgezondheidszorg nog meer?

  • Inspecteurs van de GGD toetsen jouw kinderopvang jaarlijks op kwaliteitseisen. Dit doen wij in opdracht van de gemeente. Onder kinderopvang valt: dagopvang 0-4 jaar, buitenschoolse opvang 4-12 jaar, gastouderbureaus en voorzieningen van gastouderopvang.
  • Onze gezonde school adviseurs die scholen en peuterspeelzalen ondersteunen bij het maken van keuzes als het gaat om lesprogramma’s, ouderbetrokkenheid, het opstellen van beleid en deskundigheidsbevordering.
  • Onze jeugdverpleegkundigen en artsen hebben goed contact met scholen. Voor de ontwikkeling of gezondheid van kinderen is het goed om met andere organisaties te praten. Als het gesprek over jouw kind gaat, bespreken we dit altijd eerst met jou.
 • Hoe beschermt de GGD Hart voor Brabant persoonlijke gegevens?

  De GGD Hart voor Brabant moet diverse persoonsgegevens gebruiken om zijn diensten aan jou te kunnen verlenen en om aan haar wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy, als gebruiker van onze diensten te respecteren en te beschermen.
  Op onze privacy pagina lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan als je gebruik maakt van onze diensten en onze website.