GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 26-06-2018 om 11:19 uur
Laatst gewijzigd op: 16-01-2019 om 16:03 uur

Advies persoonsgebonden budget (PGB)

Het team PGB advies van de GGD Hart voor Brabant geeft gemeenten advies over aanvragen van een (informeel) persoonsgebonden budget (PGB). Dit doen we zowel voor een PGB voor jeugdigen als voor volwassenen. 

De criteria voor het toekennen van een PGB zijn niet heel hard. Juist daarom is van belang om hierin ervaring op te doen. Consultenten van gemeenten kunen hierbij gebruik maken van de ervaring van de PGB-adviseurs van de GGD.  

Wat voor advies geeft de GGD over een aanvraag PGB?

De PGB-adviseur van de GGD beoordeelt of ondersteuning van de zorgverlener past bij de ondersteuningsbehoefte van de cliënt. Ook kijkt de PGB-adviseur of het aanbod van een zorgverlener redelijkerwijs van voldoende kwaliteit is.

Wat kan de GGD voor een gemeente doen?
 • Advies over de aanvragen:
  De criteria voor het al dan niet toekennen van een PGB zijn niet heel hard. Juist daarom is van belang om hierin ervaring op te doen en daardoor het oordeelsvermogen aan te scherpen. Een consulent van een sociaal team krijgt over het algemeen maar af en toe te maken met een aanvraag PGB. Voor de PGB-adviseurs van de GGD is dit hun dagelijks werk.

 • Objectieve blik:
  De PGB-adviseur van de GGD is onafhankelijk. De consulent is vaak betrokken bij de cliënt/het gezin. Daardoor kan het voor de consulent soms lastiger zijn om met wat afstand naar de aanvraag te kijken en objectief te beoordelen of een aanvraag reëel is gezien de zorgbehoefte en de mogelijkheden van de cliënt/het gezin.

 • Sparringpartner voor de consulent:
  De PGB-adviseur kan de consulent ook behulpzaam zijn bij het aanvragen van het PGB door te sparren voordat deze de aanvraag indient.

 • Kwaliteit en kosten:
  PGB-advies kan leiden tot een betere kwaliteit van de aanvragen: ze worden completer aangeleverd en beter onderbouwd. Een objectieve en kritische blik op de aanvragen kan leiden tot een besparing op de kosten.
Waar kijkt de PGB-adviseur naar?

De PGB-adviseur van de GGD adviseert de gemeente over aanvragen voor een (informeel) PGB aan de hand van een aantal criteria:

 • Wat is de hulpvraag en wat is er nodig?
 • Past de zorg bij de ondersteuningsbehoefte van de cliënt en bij de zorg die al wordt ingezet?
 • Gaat het om bovengebruikelijke zorg?
 • Is de aangevraagde zorg veilig?
 • Is de aangevraagde zorg doelgericht?
 • Is de aangevraagde zorg cliëntgericht?
Wie zitten er in het team PGB Advies?

Ons team PGB Advies bestaat uit vier adviseurs:

 • Irene Bolwerk (coördinator);
 • Hanneke Formannoij;
 • Ellen Anzion; en
 • Edwin Bos
Heb je een vraag? Of wil je advies?

Wil je meer informatie? Wil je met ons in gesprek over vragen en behoefte die bij jullie gemeente spelen rond het persoons gebonden budget?

 • Download onze factsheet PGB advies. Hierin vertellen we hoe ons team PGB Advies omgaat met een adviesaanvraag persoonsgebonden budget.
 • Stuur ons een e-mail . Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.