GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 29-05-2019 om 17:23 uur
Laatst gewijzigd op: 29-05-2019 om 17:30 uur

Heldere taal

Ons taalgebruik is helder, eenvoudig en eigentijds. Wij zijn een GGD met een uitgesproken persoonlijkheid. Daarom blijven we zoveel mogelijk weg bij voor de hand liggende woorden en containerbegrippen.

Wij staan dicht bij onze partners en klanten. Daarom spreken en schrijven we in de je-vorm.

Vernieuwen, klantgericht en verbinden

Woorden als vernieuwen en innoveren betekenen weinig zonder toelichting. Bij de GGD Hart voor Brabant zijn we voortdurend bezig met innovatie. We vertellen daarom liever hoe we vernieuwen,
wat we doen en voor wie dat belangrijk is en het effect merkt.

Ook woorden als klantgericht(heid) en de klant centraal zijn voor meerdere interpretaties vatbaar. Daarom communiceren we liever op welke manier we mensen centraal zetten.

De betekenis van verbinden met het veld is niet voor iedereen direct duidelijk. We vertellen daarom liever hoe we invulling geven aan onze verbindende rol.

Gebruik organisatienaam

Je schrijft ‘de’ GGD (met het lidwoord ervoor) en GGD Hart voor Brabant (dus zonder lidwoord ervoor). We spreken van meerdere GGD’en (dus niet GGD’s).

Afkortingen

We gebruiken zo min mogelijk afkortingen en zeker geen vaktermen.