GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 24-08-2020 om 17:04 uur
Laatst gewijzigd op: 14-10-2020 om 18:25 uur

Coronanieuws

Via deze nieuwspagina houdt de GGD u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in de regio Hart voor Brabant.

Geplaatst op: 14-10-2020 om 18:21 uur
Laatst gewijzigd op: 14-10-2020 om 18:25 uur

Positieve uitslag coronatest
digitaal in te zien

Vanaf woensdagavond 14 oktober zijn ook de positieve uitslagen van de coronatest met je DigiD te zien op de website coronatest.nl. Het inzien van de positieve uitslag is nieuw en is een extra toevoeging aan de bestaande methode om uitslagen bekend te maken.

Lees meer

Geplaatst op: 08-10-2020 om 19:42 uur
Laatst gewijzigd op: 08-10-2020 om 19:44 uur

Bron- en contactonderzoek op kleinere schaal

Het aantal positieve besmettingen loopt hard op. Corona verspreidt zich snel, sneller dan verwacht. Meer besmette mensen betekent ook meer bron- en contactonderzoek. Om ervoor te zorgen dat mensen die mogelijk met corona in contact zijn geweest geïnformeerd worden en maatregelen kunnen nemen, is GGD Hart voor Brabant overgeschakeld naar bron- en contactonderzoek op kleinere schaal. Lees verder op deze pagina wat dat betekent.
Geplaatst op: 08-10-2020 om 19:39 uur
Laatst gewijzigd op: 08-10-2020 om 19:40 uur

Hulp en steun bij thuisquarantaine

Ben jij of je huisgenoot positief getest op corona en ga je in thuisquarantaine? We begrijpen dat het lastig kan zijn om 10 dagen binnen te moeten blijven. Er is steun en hulp beschikbaar in deze periode als je dat nodig hebt. In de gids 'Hulp en steun bij thuisquarantaine' leest je waar je hulp kunt vragen. Je vindt deze gids op de pagina van de Rijksoverheid.
Geplaatst op: 06-10-2020 om 13:47 uur
Laatst gewijzigd op: 06-10-2020 om 13:48 uur

Steunpunt coronazorgen

Vandaag is door het kabinet bestempeld als dag waarop we stil staan bij mensen die zijn overleden aan het coronavirus, maar ook bijvoorbeeld bij het verlies van een baan of ander verdriet. Om alle Nederlanders te ondersteunen in deze tijd is er het Steunpunt Coronazorgen, voorheen het Informatie- en Verwijscentrum, onder de nieuwe naam gelanceerd. De (wisselende) maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, raken ons allemaal. Voor de één hebben de maatregelen grote gevolgen in het dagelijks leven, de ander raakt het minder. Bij het Steunpunt is informatie te vinden over hoe met gevoelens en zorgen om te kunnen gaan.
Geplaatst op: 01-10-2020 om 16:56 uur
Laatst gewijzigd op: 01-10-2020 om 17:04 uur

Dringend advies tot het dragen van mondkapjes

Het kabinet kwam gisteravond met het dringende advies over het dragen van mondkapjes in publieke ruimtes. Dit advies wordt op dit moment uitgewerkt en uiterlijk vrijdag 2 oktober om 18.00 uur in meer detail bekendgemaakt.  

Vooruitlopend hierop, is vooralsnog het dringend advies om over te gaan tot het dragen van niet-medische mondkapjes in alle publieke binnenruimtes zoals:

  • Winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations etc.
  • Restaurants, cafés, theaters en concertzalen, met uitzondering van mensen op een zitplaats.
  • Bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant.
  • Dit advies gaat vooralsnog niet gelden in het primair of voorgezet onderwijs.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

Geplaatst op: 29-09-2020 om 16:37 uur
Laatst gewijzigd op: 29-09-2020 om 16:40 uur

beslisboom 12+ thuisblijven of naar school of werk?

Naast de beslisboom voor kinderen tot en met groep 8 is er op basis van de richtlijnen van het RIVM een beslisboom ontwikkeld voor kinderen vanaf circa 12 jaar in het voortgezet onderwijs, studenten in het mbo en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen die mogelijk coronaklachten hebben. Ouders kunnen dit schema gebruiken om te bepalen of een kind met corona-gerelateerde klachten wel of niet naar school kan komen. Volwassenen kunnen beoordelen of je wel of niet naar het werk mag. De beslisboom wordt regelmatig aangepast naar aanleiding van nieuwe/vernieuwde regelgeving. Je vindt deze hier
Geplaatst op: 29-09-2020 om 10:59 uur
Laatst gewijzigd op: 29-09-2020 om 11:00 uur

nieuwe landelijke maatregelen tegen het coronavirus

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames neemt snel toe. Samen moeten we het aantal contactmomenten sterk terugdringen, zodat we strengere maatregelen en verdere verspreiding van het coronavirus kunnen voorkomen. Kijk hier voor meer informatie. 
Geplaatst op: 28-09-2020 om 13:30 uur
Laatst gewijzigd op: 28-09-2020 om 13:32 uur

Dit zijn de extra coronamaatregelen in onze regio

Het aantal besmettingen in onze regio loopt hard op. Dat betekent dat we snel moeten ingrijpen. Onze regio Brabant-Noord heeft ook de aanwijzing gekregen tot ‘zorgelijke regio’. Net als vorige week de 6 veiligheidsregio’s in het westen van het land. Dit zijn de maatregelen die vanaf gisteravond (zondag 27 september) 18.00 uur in Brabant-Noord gelden. 
Geplaatst op: 23-09-2020 om 10:32 uur
Laatst gewijzigd op: 23-09-2020 om 10:36 uur

Alle neusverkouden basisschool leerlingen mogen naar school

Zoals tijdens de persconferentie van vrijdag 18 september door minister De Jonge is medegedeeld, mogen alle kinderen in de basisschoolleeftijd naar de kinderopvang én naar de basisschool als zij alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) hebben zonder koorts. Uitzondering hierop is als het kind een contact is van een positief op corona getest persoon of als er iemand in het huishouden van het kind koorts heeft of benauwd is. Gebruik de nieuwe beslisboom om te besluiten op jouw kind naar school of kinderopvang kan.

Geplaatst op: 22-09-2020 om 10:07 uur
Laatst gewijzigd op: 22-09-2020 om 10:09 uur

Brabantse veiligheidsregio's: aangepast carnaval in 2021

Carnaval 2021 kan niet gevierd worden zoals we dat in Brabant gewend zijn te vieren. Dat schrijven de drie voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s in een statement. Het is onduidelijk hoe het coronavirus zich de komende maanden zal ontwikkelen en welke noodverordening ten tijde van carnaval van kracht zal zijn. Uit oogpunt van de volksgezondheid, die op één staat, vragen de Veiligheidsregio's om met alternatieven te komen om het feest invulling te geven. Welke dat zijn, moet in december duidelijk worden. Het statement is hier te lezen en te downloaden.
Geplaatst op: 21-09-2020 om 16:56 uur
Laatst gewijzigd op: 21-09-2020 om 17:02 uur

Risicogestuurde werkwijze bron- en contactonderzoek

Door de toename in het aantal besmettingen moet GGD Hart voor Brabant de werkwijze aanpassen bij het uitvoeren van het bron- en contactonderzoek. Net als een aantal andere GGD'en bellen wij vanaf 21 september niet meer standaard alle nauwe contacten van coronapatiënten.

Steeds meer GGD’en gaan het bron- en contactonderzoek op risicogestuurde wijze uitvoeren wanneer de situatie daar (tijdelijk) om vraagt. Deze werkwijze is een efficiëntere vorm waarbij we meer verantwoordelijkheid vragen van besmette mensen om hun eigen omgeving te informeren. Zo spelen we tijd en capaciteit vrij om per dag meer besmette personen te kunnen bereiken en zicht te kunnen houden op clusters. Het resultaat blijft gelijk: het zo snel mogelijk vinden en informeren van mensen die mogelijk het virus kunnen verspreiden.

Hoe werkt risicogestuurd bron- en contactonderzoek?
We doen bij alle besmette mensen een bron- en contactonderzoek. We vragen de mensen bij wie we inschatten dat dat kan, om zelf hun contacten te informeren. Natuurlijk helpen we hen daarbij. Schatten we in dat deze werkwijze een risico oplevert (vandaar de term risicogestuurd) met het oog op het indammen van het coronavirus, dan benadert de bron- en contactonderzoeker zelf deze contacten en voert de monitoring uit.  

Nauwe contacten die prioriteit krijgen en gebeld worden zijn bijvoorbeeld ouderen of mensen die in de zorg werken. Ook wanneer het risico op verspreiding groot of lastig in te schatten is, neemt de GGD telefonisch contact op. Bijvoorbeeld als de besmette persoon veel contacten heeft gehad (groepsbijeenkomst, school, kinderdagverblijf). De contacten met minder risico krijgen ook snel bericht, maar die krijgen dat direct van de besmette persoon. De GGD helpt hierbij met schriftelijk materiaal. En contacten kunnen voor meer informatie of uitleg altijd de GGD bellen.

Geplaatst op: 21-09-2020 om 11:20 uur
Laatst gewijzigd op: 21-09-2020 om 11:27 uur

Start testen met voorrang voor zorg- en onderwijspersoneel

Zorg- en onderwijspersoneel kan zich vanaf vandaag, maandag 21 september, met voorrang laten testen. Of je in aanmerking komt en meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit lees je op Rijksoverheid.nl/testen-onderwijs-en-zorg.  Er vindt er op twee momenten controle plaats: telefonisch én in de teststraat. Werkgevers zijn gevraagd om erop toe te zien dat er niet onnodig gebruik wordt gemaakt van deze regeling, om te voorkomen dat ook de voorrangsstraten te snel vollopen. De voorrangsregeling is van tijdelijke aard. Zodra de laboratoriumcapaciteit weer voldoet aan de testvraag is het niet meer nodig om groepen met prioriteit te testen.
Geplaatst op: 18-09-2020 om 14:17 uur
Laatst gewijzigd op: 18-09-2020 om 14:26 uur

Vanaf 21 september met voorrang testen mogelijk voor zorg- en onderwijspersoneel

Zorg- en onderwijspersoneel kan zich vanaf maandag 21 september met voorrang laten testen. Zij worden zoveel mogelijk in de ochtend getest zodat zij ‘s avonds de testuitslag kunnen krijgen. Deze regeling is van tijdelijke aard. Zodra de laboratoriumcapaciteit weer voldoet aan de testvraag is het niet meer nodig om groepen met prioriteit te testen.

Aanvragen coronatest via prioriteitsnummer

Zorgmedewerkers en onderwijspersoneel kunnen vanaf 21 september 7 dagen per week tussen 07.30 en 20.00 uur bellen met het coronatest prioriteitsnummer van de GGD om een testafspraak te maken. Dit telefoonnummer wordt bekend gemaakt op 21 september om 07.30 uur.

Meer informatie
Geplaatst op: 17-09-2020 om 15:42 uur
Laatst gewijzigd op: 17-09-2020 om 15:44 uur

Specifieke doelgroepen voorrang bij testen

De afgelopen dagen krijgen we steeds meer signalen van o.a. scholen en kinderopvang dat ze onder druk staan. Door lange wachttijden voor een coronatest ontstaan er personeelstekorten en moeten soms klassen noodgedwongen naar huis gestuurd worden. We begrijpen dat dit een zeer vervelende en onwenselijke situatie is. We doen dan ook alles wat we kunnen, en staan klaar met onze partners om op te schalen. Helaas worden we op dit moment beperkt door landelijke schaarste in testcapaciteit bij laboratoria. Samen met alle belanghebbenden hopen we dat hier spoedig verandering in komt en we iedereen weer snel kunnen testen. Als tijdelijke oplossing kan binnenkort in heel Nederland (een deel van het) zorg- en onderwijspersoneel met voorrang getest worden. Meer informatie hierover volgt later deze week.

Geplaatst op: 14-09-2020 om 10:16 uur
Laatst gewijzigd op: 17-09-2020 om 15:38 uur

Tekort aan labcapaciteit leidt tot oplopende wachttijden coronatest  

Testen heeft alleen zin wanneer de afgenomen tests in een laboratorium geanalyseerd kunnen worden. De maximale labcapaciteit bepaalt op dit moment de maximale testafnamecapaciteit van de GGD. Daarom heeft het ministerie van VWS GGD'en gevraagd om te wachten met verdere uitbreiding van het aantal testlocaties en de verruiming van de openingstijden. Op landelijk niveau wordt gewerkt om de labcapaciteit te vergroten door middel van het contracteren van andere laboratoria. Het tekort aan labcapaciteit leidt op dit moment tot oplopende wachttijden. Ook bij ons.

Bij de GGD’en zijn testafspraken te boeken voor de aankomende 72 uur. Als er nu geen plek is kan het zijn dat als je over een paar uur nogmaals contact opneemt, er wel weer mogelijkheden zijn. Er is echter meer vraag, dan aanbod. Daarom moeten mensen met klachten helaas soms meerdere keren pogingen doen om een testafspraak te maken, wat voor begrijpelijke frustratie zorgt en de telefoonlijnen en website verder belast. Pas zodra er meer labcapaciteit beschikbaar komt, kunnen GGD’en verder opschalen en aan de vraag voldoen.

Wij vinden het uitermate vervelend dat wij door overmacht mensen niet zo snel kunnen helpen als wij zouden willen.

• Heb je klachten en duurt het langer dan verwacht om getest te worden? Blijf dan thuis en blijf op afstand van anderen.

• Krijg je ernstige klachten, neem dan contact op met jouw huisarts.

• Heb je geen klachten, laat je dan niet testen.

Alleen zo voorkomen we samen dat meer mensen besmet raken.

Geplaatst op: 09-09-2020 om 09:34 uur
Laatst gewijzigd op: 09-09-2020 om 09:41 uur

Richtlijnen verkouden kinderen 0 tot en met 6 jaar aangepast

De beslisboom '0 t/m 6 jaar neusverkouden kinderen toelaten op kinderopvang/school' is vanuit nieuwe RIVM richtlijnen aangepast. Hoest jouw kind en is er geen sprake van bekende klachten als hooikoorts of astma? Dan moet jouw kind thuis blijven. In de beslisboom zie je de diverse stappen die je doorloopt om te beslissen of jouw kind naar school of kinderopvang kan. 
Geplaatst op: 08-09-2020 om 10:00 uur
Laatst gewijzigd op: 08-09-2020 om 10:04 uur

meer mensen laten zich testen, thuisblijven blijft lastig

Sinds de recente opleving van het Corona virus, ervaren meer mensen het virus als bedreigend. Tegelijk is het draagvlak voor de maatregelen toegenomen en houden mensen zich beter aan de gedragsadviezen. Het meest opvallend is de toename in testen: 32 % van de mensen met klachten die op een Corona besmetting kunnen wijzen, laten zich testen. Dat is bijna  een verdubbeling  ten opzichte van juli. Wel gaan veel mensen met klachten nog  naar buiten. Dat blijkt uit de zesde ronde van het gedragsonderzoek van RIVM en GGD’en afgenomen tussen 19 augustus en 23 augustus. Er zijn geen specifieke gegevens bekend over het gedrag van inwoners uit de regio.
Geplaatst op: 07-09-2020 om 12:07 uur
Laatst gewijzigd op: 07-09-2020 om 12:14 uur

DigiD nodig voor coronatest website

Via de coronatest website www.coronatest.nl kun je inloggen om digitaal een testafspraak te maken. Voor het inloggen gebruik je DigiD. Het DigiD is uniek gekoppeld aan een BSN. Als je geen DigiD hebt, kost het aanvragen hiervan een aantal dagen. Ondanks dat een DigiD vanaf de geboorte al aangevraagd kan worden is het goed mogelijk dat een kind nog geen DigID heeft. In dat geval kan de testafspraak alleen worden ingepland via 0800-1202. Bel dit nummer ook als je als volwassene geen DigiD hebt. 

Geplaatst op: 07-09-2020 om 11:33 uur
Laatst gewijzigd op: 07-09-2020 om 11:45 uur

500.000 bierviltjes verspreid om jongeren te bereiken

'Brabant beats corona'! Onder die vlag voeren de drie Brabantse GGD'en campagne om vooral jongeren en studenten op te roepen om zich bij (milde) klachten te laten testen op corona. In vijf Brabantse steden (Breda, Tilburg, Eindhoven, Den Bosch en Helmond verspreiden wij 100.000 bierviltjes per stad, 1000 per horecagelegenheid. Op ieder bierviltje staat een pakkende tekst, een telefoonnummer en website om een afspraak voor een coronatest te maken. Iedereen met (milde) klachten wordt geadviseerd om zich te laten testen. De boodschap wordt in het Nederlands en Engels verspreid. 

Geplaatst op: 07-09-2020 om 11:29 uur
Laatst gewijzigd op: 07-09-2020 om 11:35 uur

studenten in Tilburg positief getest op corona

De afgelopen week is er in Tilburg een aantal studenten positief getest op het coronavirus. Het gaat om meerdere clusters van grotere en kleinere groepen studenten die waarschijnlijk besmet zijn geraakt tijdens verschillende privé feestjes rond de introductieweek. De GGD doet bron- en contactonderzoek om te achterhalen hoe het virus zich heeft verspreid. Lees verder > 
Geplaatst op: 07-09-2020 om 11:25 uur
Laatst gewijzigd op: 07-09-2020 om 11:35 uur

waarom we niet testen zonder klachten

Als iemand geen klachten heeft, is het niet nuttig om te testen. Het virus is dan veelal niet aanwezig waardoor de test negatief is. Bovendien geldt de negatieve uitslag slechts voor het moment waarop de test is gedaan en geeft dus geen garantie dat de betreffende persoon negatief blijft. Een (negatieve) test is bijvoorbeeld geen alternatief voor quarantaine. We leggen dit je graag uit aan de hand van twee voorbeelden.  
Geplaatst op: 27-08-2020 om 16:41 uur
Laatst gewijzigd op: 07-09-2020 om 11:35 uur

Maak uw testafspraak online

Vanaf medio augustus kan iedereen met (milde) klachten die passen bij het coronavirus, online een testafspraak maken en de uitslag van de coronatest bekijken.
Online kan een testafspraak gemaakt worden via www.rijksoverheid.nl/coronatest. Om een afspraak te maken heb je je DigiD nodig. Op basis van de ingevoerde postcode toont het systeem testlocaties en beschikbare tijdstippen. Na de keuze volgt een afspraakbevestiging per e-mail en sms. Als de uitslag bekend is, wordt per dit per e-mail gemeld. Het inzien van de uitslag kan weer via de coronatest website door met je DigiD in te loggen op de site. Positieve testuitslagen worden nog steeds uitsluitend telefonisch doorgegeven door de GGD. Bij de uitslag wordt namelijk direct het bron- en contactonderzoek gestart. De mogelijkheid om online afspraken te maken is bedoeld als aanvulling op het landelijk coronatest afsprakennummer 0800-1202. Dit nummer blijft 7 dagen per week van 8:00 tot 20:00 uur bereikbaar voor het maken van een testafspraak.

Coronatest voor iedereen met klachten

Heb je op dit moment klachten, zoals verkoudheidsklachten, hoesten, verhoging en plotseling verlies van reuk of smaak? Blijf dan thuis en laat je gratis testen.