GGD Hart voor Brabant

Kwetsbare inwoners ondersteunen zodat ze niet in een sociaal isolement terechtkomen. Een mooi streven, maar hoe vinden gemeenten deze mensen? Met behulp van data science brachten we samen met gemeenten en Data Science Hub in beeld welke groepen potentieel kwetsbare inwoners er zijn en waar deze zich bevinden.

“Door opstapelende problemen als werkloosheid, schulden, chronische ziekten en een beperkt sociaal netwerk komen mensen in een negatieve spiraal terecht, waardoor ze in een sociaal isolement terechtkomen en wegkwijnen”, schetst Mark Gremmen, projectleider bij Data Science Hub. Deze situatie dreigt voor 7 procent van de volwassen Nederlandse bevolking. “De GGD beschikt over een grote hoeveelheid data”, vertelt Gemma Smulders, onderzoeker bij GGD Hart voor Brabant. Om de vier jaar voeren wij een Gezondheidsmonitor uit onder de volwassenen in onze regio. Hiermee verzamelen we gegevens over de gezondheid van bijna 30 duizend mensen.

Met behulp van data science brachten we in beeld welke groepen potentieel kwetsbare inwoners er zijn en waar deze zich bevinden.

We gebruikten resultaten van de GGD monitor voor volwassenen om -met behulp van clusteranalyse- potentiele risicogroepen te definiëren. Dit resulteerde in een beschrijving van zeven verschillende ‘groepen’ kwetsbare burgers. Naast de bekende risicogroepen, was er bijvoorbeeld een cluster van mensen met een hogere sociaal economisch status, die kampen met depressie, angst of een burn-out.

Gemeenten kunnen met de resultaten op wijkniveau zien waar inwoners in een sociaal isolement dreigen te komen. Met de nieuwe inzichten kunnen gemeenten heel gericht preventieve activiteiten inzetten, die goed aansluiten bij een specifieke doelgroep.

“Als in een wijk vooral 54-plussers met eenzaamheid kampen omdat ze geen sociaal vangnet hebben, dan kunnen we bijvoorbeeld een huiskamerproject met buddy’s inzetten”, vertelt Van der Hoek. “Wonen er juist veel 70-plussers die afhankelijk zijn van mantelzorg en tegelijkertijd laagopgeleide 60-plussers die langdurig mantelzorg verlenen, dan kunnen we misschien een dagvoorziening opstarten.

Team onderzoek gaat de methodiek nog testen op een landelijke dataset. Als de resultaten goed zijn, willen we een toolkit maken, zodat ook andere GGD’en en gemeenten zelf met de methodiek aan de slag kunnen gaan.

Meer weten?

Over het onderzoek is een stukje opgenomen in iBestuur: Data science maakt kwetsbare inwoners zichtbaar