GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 01-02-2018 om 15:58 uur
Laatst gewijzigd op: 26-06-2019 om 11:54 uur

meisjesbesnijdenis

Schakel hulp in bij vermoeden van meisjesbesnijdenis

Meisjes- en vrouwenbesnijdenis komt voor in Afrikaanse landen, het Midden-Oosten (Noord-Irak, Jemen) en Azië. Bevolkingsgroepen uit deze landen zien de besnijdenis vaak als traditie. Een culturele gewoonte waarbij de schaamlippen en clitoris van meisjes en vrouwen helemaal of voor een deel worden verwijderd. Mensen uit deze bevolkingsgroepen vestigen zich ook in Nederland. Meisjesbesnijdenis of vrouwelijke genitale verminking (VGV)  komt daardoor ook in Nederland voor. Hier is deze besnijdenis echter verboden. In Nederland wonen naar schatting 25.000 á 26.000 meisjes uit risicolanden voor meisjesbesnijdenis.

Melden van meisjesbesnijdenis

Maak je je zorgen over meisjesbesnijdenis?

  • Bel voor advies naar de GGD 0900 463 6443
    Vraag naar onze aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld

Is er sprake van een acute dreiging? Schakel direct hulp in!

  • Neem contact op met Veilig Thuis Brabant Noordoost of Veilig Thuis Midden-Brabant 0800 2000
    Schakel bij een vermoeden direct hulp in of vraag om advies. Veilig Thuis besluit na een melding of zij deze onderzoeken. Een medewerker gaat in gesprek met de ouders van het meisje om hen te overtuigen dat meisjesbesnijdenis schadelijk is voor de gezondheid en bovendien strafbaar. Het meisje wordt niet uit huis gehaald;
  • Bel 112 in geval van een levensbedreigende situatie;
  • Neem contact op met het Nederlands consulaat of ambassade als u in het buitenland verblijft.