GGD Hart voor Brabant

Mijn kind

Welkom bij de GGD Hart voor Brabant! Wij volgen alle kinderen in onze regio vanaf hun geboorte tot hun achttiende jaar. We beantwoorden vragen van ouders en verzorgers over de gezondheid, opvoeding en opgroeien. Jouw vragen. We helpen je als iets anders gaat dan jij verwacht. Wij willen er zijn, voor jou en je kind. Voel je welkom!

Populaire vragen op een rij Bekijk veelgestelde vragen

Ons ouderportaal

Vanaf de geboorte van je baby nodigen we je regelmatig uit bij de GGD. Samen met jou houden we de groei en ontwikkeling van jouw kind goed in de gaten. We volgen de motoriek, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de spraak- en taalontwikkeling. Alle informatie houden we bij in het gezondheidsdossier van je kind.

Het gezondheidsdossier van je kind kun je inzien via ons ouderportaal. Via het ouderportaal Mijn Kind kun je ook afspraken voor jouw kind inzien en wijzigen. Om in te loggen op het ouderportaal heb je een DigiD nodig.

Naar het ouderportaal

Vaccinaties voor kinderen

In Nederland krijgen alle kinderen vaccinaties aangeboden die beschermen tegen 12 ernstige infectieziekten via het Rijksvaccinatieprogramma. Bijna alle kinderen in Nederland zijn gevaccineerd. Daarom komen deze ziekten bijna niet meer voor. De vaccinaties geven we op het consultatiebureau van onze GGD. Op onze pagina vaccinaties jeugd lees je wanneer wij jouw zoon of dochter uitnodigen voor een prik.

Heb je vragen over vaccinaties? Twijfels? Vertel het aan jouw jeugdarts of jeugdverpleegkundige, zij geven graag meer informatie.

Meer over vaccinaties jeugd
Wat doet de GGD Jeugdgezondheidszorg nog meer?
  • Inspecteurs van de GGD toetsen jouw kinderopvang jaarlijks op kwaliteitseisen. Dit doen wij in opdracht van de gemeente. Onder kinderopvang valt: dagopvang 0-4 jaar, buitenschoolse opvang 4-12 jaar, gastouderbureaus en voorzieningen van gastouderopvang.
  • Onze gezonde school adviseurs die scholen en peuterspeelzalen ondersteunen bij het maken van keuzes als het gaat om lesprogramma's, ouderbetrokkenheid, het opstellen van beleid en deskundigheidsbevordering.
  • Onze jeugdverpleegkundigen en artsen hebben goed contact met scholen. Voor de ontwikkeling of gezondheid van kinderen is het goed om met andere organisaties te praten. Als het gesprek over jouw kind gaat, bespreken we dit altijd eerst met jou.
Wat is de GroeiGids - app?

De GroeiGids app is een digitaal groeiboekje op je smartphone. Je kunt in de GroeiGids app de ontwikkeling en groei van jouw kind bijhouden vanaf de zwangerschap tot en met de puberteit. Ook biedt de app een berichtenservice met betrouwbare informatie over gezond opgroeien en opvoeden die aansluit bij de duur van de zwangerschap en/of de leeftijd van jouw kind.

De GroeiGids app is beschikbaar voor Android en iOS. Download de app via Google Play of App Store:

 

Download de app op Google Play     Download de app op iTunes


Link naar Google Play Externe link naar iTunes