GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 25-05-2021 om 10:32 uur
Laatst gewijzigd op: 14-06-2021 om 17:02 uur

Puberbrein onder invloed

In dit webinar gaan experts in gesprek over de ontwikkeling van het puberbrein. Thema's als weerbaarheid, groepsdruk, impulsief gedrag en de rol van de ouder(s)/verzorger(s) komen aan bod. In de voorbeelden zoomen de experts in op hoe de kennis toe te passen is in het kader van niet roken en niet drinken onder de 18 jaar (NIX18). De tips en tricks zijn echter toepasbaar op allerlei situaties die spelen tijdens de puberteit. Tijdens het webinar zullen de sprekers tevens ingaan op de vragen van kijkers.

Ter aanvulling van het webinar de volgende documenten:

Een aantal websites die handvatten kunnen geven: