Veelgestelde vragenZelftesten in het onderwijs

Zelftesten in het onderwijs

Zelftesten bij klachten is één van de maatregelen die nog geldt*. Bij een positief testresultaat hoeft geen bevestigingstest meer te worden gepland bij de GGD. Na een positieve (zelf-)test blijft het advies om in isolatie te gaan. Er geldt een isolatieduur van 5 dagen. Ben je na 5 dagen 24 uur klachtenvrij? Dan mag je uit isolatie. Onder klachtenvrij verstaan we: geen koorts en geen symptomen zoals hoestenn keelpijn of neusverkoudheid.

Voor huisgenoten en nauwe contacten van een besmet persoon is het niet nodig om zonder klachten te testen en geldt geen quarantaineadvies. Voor hen geldt wel het advies om te testen bij klachten en 10 dagen contact met kwetsbare personen te vermijden.

Heb je vragen? Neem dan contact op met 088 1351 (het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid).

*Voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar geldt een uitzondering: zij mogen zonder te testen met milde verkoudheidsklachten naar de kinderopvang tenzij zij in contact zijn geweest met een covid-positief persoon.

Situaties waarbij je wel een zelftest gebruikt:

 • Niet-kwetsbare-personen
  • Bij klachten (z.s.m. na start klachten) ook indien contact is geweest met een positief getest persoon
  • Als klachten aanhouden tweede zelftest op dag 2
 • Zonder bekende blootstelling aan het virus, bijvoorbeeld als je bij iemand op bezoek gaat kan preventief gebruik worden gemaakt van een zelftest.

Situaties waarbij je geen zelftest gebruikt:

 • Zorgmedewerkers (die werken met mensen met een kwetsbare gezondheid);
 • Personen woonachtig in een verpleeghuis of in een andere instelling waar kwetsbare personen wonen (=boven de 70 of met een ernstige afweerstoornis);
 • Personen thuiswonend en die naar een dagbesteding gaan waar de cliënten vallen onder de categorie kwetsbare personen (= boven de 70 of met een ernstige afweerstoornis);
 • Personen die geen zelftest kunnen doen;
 • Personen die een corona-herstelbewijs nodig hebben (DCC);
 • Bij een medische indicatie op advies van de zorgverlener. Bij voorkeur worden deze testen via de reguliere zorg uitgevoerd.

Bekijk de informatiefolder over zelftesten voor werkgevers en scholen.
Op www.zelftesteninhetonderwijs.nl is meer informatie beschikbaar voor scholen.