Veelgestelde vragenStappenplan positief getest persoon op school of opvang

Stappenplan positief getest persoon op school of opvang

Op onze school of kinderopvang zijn één of meerdere personen positief getest. Wat nu?

 • De positief geteste persoon komt niet naar school of kinderopvang tot de isolatie wordt opgeheven. Zie ‘Positieve test: wanneer weer naar school of kinderopvang‘.

  Stap 1. Vraag toestemming om informatie over de positief geteste persoon tussen school en GGD te delen

  De organisatie die als eerste de melding krijgt (school of GGD), vraagt aan de positief geteste persoon of deze akkoord gaat dat de school en GGD deze informatie met elkaar delen. Hiervoor geldt:

  • Tot 12 jaar (dus t/m 11 jaar) komt deze toestemming van de ouders of voogd.
  • Van 12 tot en met 15 jaar komt deze toestemming van zowel het kind als de ouders of voogd.
  • Vanaf 16 jaar komt deze toestemming van de leerling zelf.
  • Voor medewerkers komt de toestemming van de medewerker zelf.

  Stap 2. Maak onderscheid tussen immuun en niet immuun.

  De maatregelen en adviezen voor nauwe contacten verschillen per soort contact en zijn afhankelijk of iemand als niet-immuun of immuun wordt beschouwd.
  Een persoon is immuun als:

  • Een vaccinatieserie heeft afgerond tenminste 14 dagen geleden (voor het Janssen vaccin geldt tenminste 28 dagen)
  • COVID-19 heeft doorgemaakt en daarna 1 vaccinatie (tenminste 14 dagen geleden) heeft ontvangen
  • COVID-19 heeft doorgemaakt korter dan 180 dagen geleden

  Andere personen die niet voldoen aan één van deze criteria zijn niet immuun.

  Stap 3. Contact tussen de GGD en school of kinderopvang.

  De school of kinderopvang meldt aan de GGD, bij toestemming in stap 1:

  • De klas of groep van de positief persoon.
  • De eerste ziektedag.
  • In besmettelijke periode op school geweest ja/nee*

  *De besmettelijke periode begint twee dagen voordat iemand klachten krijgt. Dus twee dagen voor de eerste ziektedag. bij iemand die positief test maar geen klachten heeft of krijgt, wordt de dag van de positieve test aangehouden als het begin van de besmettelijke periode. De besmettelijke periode eindigt wanneer iemand uit isolatie mag. Zie hieronder ‘Wanneer wel of niet naar school of kinderopvang?

  De melding kan ook digitaal gedaan worden met het contactformulier.

  Stap 4. School informeert ouders en/of medewerkers over besmetting, in overleg met de GGD. 

  De GGD adviseert over eventuele informatieverstrekking aan de ouders en/of medewerkers. Voor medewerkers wordt hierin nog wel onderscheid gemaakt tussen een nauw contact en overig contact.** Voor de verschillende type contacten zijn verschillende brieven beschikbaar.

  Kinderopvang:

  Basisonderwijs:

  ** Een nauw contact:
  -Personen waarbij binnen 24 uur langer dan 15 min contact op minder dan 1,5m afstand was, OF
  – Korter dan 15min maar met een hoog risico (bijvoorbeeld knuffelen of hoesten in het gezicht).

  Voortgezet onderwijs: (indien de GGD hier specifiek naar vraagt*)

  Stap 5. Maatregelen en testbeleid

  De GGD adviseert het volgende:

  Kinderopvang / basisonderwijs

  • Bij 1 besmetting in de klas, kunnen de overige kinderen gewoon naar school.
  • Zolang een kind géén corona-gerelateerde klachten heeft, mag het naar de kinderopvang of school. Gebruik hiervoor de beslisboom van Boink.
  • Bij meerdere besmettingen in de groep, kan in overleg met de school, door de GGD een aangepast advies gegeven worden. Bijvoorbeeld een quarantaine-advies voor de hele groep.
  • Testen:
   • Bij het ontstaan van corona-gerelateerde klachten*, ook milde klachten, tijdens de 10 dagen na het contact met de besmettelijke persoon, is het advies testen bij de GGD. Maak dan een testafspraak bij de GGD via 0800-2035.
   • Gebruik bij klachten NOOIT een zelftest.
   • Totdat de uitslag bekend is, blijft uw kind thuis en heeft geen contact met mensen buiten het huishouden.

  Voortgezet onderwijs

  Maatregelen | Niet immuun-persoon   

  • Preventief zelftesten (vrijwillig, twee keer per week)
  • Tien dagen quarantaine na contact met een besmet persoon, optioneel testen bij de GGD op dag 5 voor opheffen quarantaine
  • Bij klachten, testen bij GGD

  Maatregelen| Immuun-persoon   

  • Geen aanbeveling periodiek zelftesten
  • Geen quarantaine na contact met een besmet persoon.
  • Test bij de GGD bij klachten
  • Als je in huisgenoot bent van een besmet persoon, vermijd grote groepen en contact met kwetsbaren en houd afstand.

  Wanneer is iemand besmettelijk?
  De besmettelijke periode begint twee dagen voordat iemand klachten krijgt. Dus twee dagen voor de eerste ziektedag. Bij iemand die positief test maar geen klachten heeft of krijgt, wordt de dag van de positieve test aangehouden als het begin van de besmettelijke periode. De besmettelijke periode eindigt wanneer iemand uit isolatie mag. Zie  hieronder: ‘Wanneer wel of niet naar school of kinderopvang?

  Heb je vragen over bovenstaande test- en thuisblijfadviezen? Neem dan contact op met de GGD.

  *Klachten passend bij Covid-19: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid/kortademigheid, verhoging of koorts.