Veelgestelde vragenZelftesten in het onderwijs

Zelftesten in het onderwijs

Vanaf half april ontvangen scholen zelftesten vanuit de overheid. Dit zelftestbeleid is een aanvulling op het landelijk geldende testbeleid en de basisregels. Het zelftesten is géén vervanging van adviezen van de GGD, maar een aanvulling op het bron- en contactonderzoek en het bijbehorende testbeleid.

Het gebruik van een zelftest en deelname van een school aan het zelftestbeleid voor scholen is altijd vrijwillig. Dit betekent dat er verschillen kunnen ontstaan in het gebruik van de zelftesten, zowel tussen scholen onderling als binnen een school (tussen leerlingen en tussen medewerkers).

Zelftesten zijn relatief eenvoudig af te nemen, doordat ze minder diep de neus in gaan dan de reguliere coronatesten in de GGD-teststraat. De test geeft binnen 30 minuten een uitslag.

Leerlingen zonder klachten kunnen zich natuurlijk ook (op eigen initiatief) thuis preventief testen nu er steeds meer zelftesten beschikbaar zijn in apotheken en drogisterijen. Lees hieronder wat je moet doen in geval de test positief is.

De uitslag van de zelftest

Bij een positieve uitslag van een zelftest gaat de betreffende leerling of medewerker in isolatie en blijven zijn of haar huisgenoten ook thuis. Ter bevestiging dient er vervolgens nog een coronatest te worden afgenomen in de GGD-teststraat. Een zelftest is namelijk minder betrouwbaar dan de test op de GGD testlocatie.

Er wordt geadviseerd om voor een testafspraak contact op te nemen via het landelijke nummer 0800-1202 of een hertest via www.coronatest.nl in te plannen. Bij vragen wordt verwezen naar 0800-1351 (het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid).

Bij een positieve zelftest maakt school melding bij de GGD, indien de GGD nog geen contact heeft opgenomen. Kijk voor meer informatie op de pagina over zelftesten rondom de zomervakantie van de VO-raad. Hier vind je tevens tips om zelftesten te bevorderen.

Leerlingen of medewerkers met een negatieve zelftest kunnen gewoon naar school. Wel moeten zij zich uiteraard nog steeds aan alle coronaregels (op school) houden.

Waarvoor zijn zelftesten niet bedoeld? 

Zelftesten zijn op dit moment niet bedoeld om te testen bij klachten, na nauw contact met iemand met corona of een melding van de CoronaMelder-app. Er moet in die gevallen een afspraak bij een teststraat van de GGD gemaakt worden.

Een zelftest kan op dit moment dus niet gebruikt worden om te bepalen of iemand met klachten weer naar school of naar het werk kan. En ook niet om te bepalen of iemand na dag 5 uit quarantaine mag. Een sneltest is een momentopname, de uitslag heeft een beperkte geldigheidsduur.

Bekijk hier de informatiefolder over zelftesten voor werkgevers en scholen.

Op www.zelftesteninhetonderwijs.nl is meer informatie beschikbaar voor scholen.