GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 10-01-2017 om 17:32 uur
Laatst gewijzigd op: 17-03-2021 om 09:17 uur

de wijk-ggd'er

In alle gemeenten in Nederland neemt het aantal politiemeldingen van mensen met verward en/of overspannen gedrag toe, zeker ook tijdens Corona. Vaak gaat het daarbij niet om strafbare feiten, maar is er sprake van een complexe zorgvraag. Sinds oktober 2015 werkte de GGD Hart voor Brabant, samen met de gemeente Vught, het oorspronkelijk Amsterdamse concept wijk-ggd’er verder uit voor deze regio. Inmiddels zijn onze wijk ggd'ers actief in Vught, Boxtel, Loon op Zand, Oisterwijk en Meijerijstad, Heusden, Dongen, Gilze en Rijen. 

De wijk-ggd'er zet in op het snijvlak van veiligheid en zorg. Zij zijn in staat te helpen, verbinding te leggen met (zorg)ketenpartners en de politie te ontlasten. Het kennen van het netwerk, van huisarts tot eigenaar van een supermarkt, van buurt of wijkteam tot de psychiater van de GGZ is een vereiste om dit concept te doen slagen. De wijkggd-er komt daar waar overlast is, signaleert, intervenieert en leidt toe naar gepaste hulpverlening (op en afschaalmodel).

Door een goede samenwerking kan in een vroegtijdig stadium met elkaar worden bepaald welke aanpak en zorg een individu nodig heeft. Wij zijn er trots op dat we de wijk-ggd'er een eigentijdse invulling hebben kunnen geven in de steeds groter wordende problematiek van mensen met verward gedrag. We hebben op een unieke manier de bouwstenen vroegsignalering en preventie, geformuleerd door onze minister Volksgezondheid, vorm kunnen geven.

In onderstaande werkwijzer en factsheets maken we de aanpak wijk-ggd'er voor jou zo transparant mogelijk. Zo kun je in jouw gemeente deze aanpak op jouw eigen wijze verder vorm geven.

Meer informatie

Heb je vragen over de wijk-ggd'er aanpak of ben je op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met Heleen Kamphuijs, portefeuillehouder OGGZ of je eigen regiomanager.