GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 08-07-2020 om 15:03 uur
Laatst gewijzigd op: 09-07-2020 om 11:38 uur

Ook in de regio GGD Hart voor Brabant stijgt de vaccinatiegraad

Voor het eerst in vijf jaar zijn landelijk de vaccinatiegraden licht gestegen en lijkt de daling tot staan gebracht. In de GGD regio Hart voor Brabant is de vaccinatiegraad al best heel goed. Toch was er ook in onze regio sprake van een stijging. De GGD Hart voor Brabant is ontzettend blij dat ouders en jongeren de keuze vóór vaccineren maken. Wij verwachten dat de toegenomen aandacht voor vaccineren en de uitbraak van Meningococcen W - ziekte hier een belangrijke rol in had.

De vaccinatiegraad Meningokokken ACWY van jongeren geboren in 2001 t/m 2005 was in onze regio goed 89,2%, dat is 3 procentpunten boven landelijk gemiddelde). In zijn algemeenheid kun je constateren dat de vaccinatiegraad in de steden iets lager is dan in de plattelandsgemeenten.

De uitnodiging voor het rijksvaccinatieprogramma ging ondanks covid-19 door

In 2020 hebben alle jonge kinderen ondanks de covid-19 maatregelen hun prikken nodig voor de basisimmuniteit kunnen ontvangen. Kleuters en schoolkinderen werden bij de start van de coronamaatregelen niet opgeroepen. Intussen maakt de jeugdgezondheidszorg van de GGD Hart voor Brabant een inhaalslag en worden deze kinderen met voorrang worden opgeroepen.

December 2019 is gestart met het vaccineren van aanstaande moeders op de consultatiebureaus tegen kinkhoest. Voor de nieuwgeborenen heeft het als voordeel dat zij één prik minder ontvangen als hun moeder gevaccineerd is in de zwangerschap. Deze zogenaamde 22 weken prik kent een hoge respons. De GGD Hart voor Brabant heeft de aanvankelijk ingeschatte capaciteit daarop verhoogd.

Individuele vaccinatie oproep 14-jarigen door de coronamaatregelen

Waar GGD’en in 2018 en 2019 jongeren uitnodigde om de prik tegen HPV en of Meningokokken ACWY in een sporthal, was dat in 2020 niet mogelijk door de coronamaatregelen. Jongeren die in aanmerking komen voor een vaccinatie krijgen daarom een individuele uitnodiging: op een vaste locatie en tijdstip. De 14-jarigen die in aanmerking komen voor de Men ACWY hebben voor 1 juli allen een uitnodiging voor de vaccinatie gehad. Aan deze eerste oproep gaf 72% gehoor. De jongeren die de vaccinatie nog niet haalde ontvangen in het najaar een herinnering.

Meer jonge vrouwen beschermen zichzelf tegen baarmoederhalskanker

Meer jonge vrouwen kiezen ervoor om de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker te halen. Van de opgeroepen vrouwen geboren in 2005) heeft 63,7% de serie afgerond, dit is ruim 10 procentpunten boven het landelijk gemiddelde.
In het najaar zal voor 16-17 jarigen die nog niet volledig zijn gevaccineerd en meisjes die in aanmerking komen voor de HPV vaccinaties aparte rondes worden gehouden op de grotere GGD-locaties.

Download het volledige verslag en cijfers per regio