GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 14-04-2020 om 17:11 uur
Laatst gewijzigd op: 20-04-2020 om 16:01 uur

Jaarverslag 2019. Samen sterk voor gezondheid

Ook in 2019 waren onze activiteiten erop gericht om álle inwoners zo gezond en veilig mogelijk te laten leven. Als jij je gezond voelt, dan helpt dit jou om actief te zijn, mee te doen in de samenleving en alles uit het leven te halen. Dat maakt je gelukkiger en zelfredzamer. Dus letterlijk: Gezond doet leven!

We gingen hiervoor uit van:

  • Gezond denken: hoe bieden we mensen gezonde kansen vanuit positieve gezondheid, op basis van onze data-inzichten.
  • Gezond doen: want het werkt pas als we ook iets doen. We stimuleren gezonde kansen, beschermen met vaccinaties en houden toezicht.

Hierbij is preventie onze kernactiviteit. We zetten in op een gezonde omgeving, die bijdraagt aan preventie. We onderbouwen onze activiteiten met data: inzicht dat we delen met de samenleving. In dit jaarverslag lees je wat we bereikten, samen met gemeenten, partners én inwoners. Zo creëerden we nieuwe contactmogelijkheden voor onze klanten, organiseerden we activiteiten in de wijk of over de omgeving en zetten we in op meer en betere cijfers over gezondheid.

Factsheet per gemeente

We maakten voor elke gemeente een factsheet met enkele in het oog springende cijfers. Bijvoorbeeld het aantal onderzoeken jeugdigen, het aantal meldingen infectieziekten en het aantal inspectieonderzoeken kinderopvang. Download deze factsheets.

We zijn trots op de stappen die we zetten voor een betere gezondheid van onze inwoners. Veel lees- en kijkplezier!

BEKIJK DE JAARSTUKKEN