GGD Hart voor Brabant
Nieuws
Geplaatst op: 02-10-2018 om 16:43 uur
Laatst gewijzigd op: 04-10-2018 om 16:51 uur

Start pilot arrestantenzorg

Op maandag 1 oktober startte de 'pilot verwarde arrestanten'. De centrale vraag binnen het project is: hoe kunnen we ervoor zorgen dat personen met verward gedrag die binnenkomen bij de arrestantenzorg een beoordeling krijgen die leidt tot een passend straf-zorgtraject? Hoe ziet een dergelijk traject eruit en welke informatie wordt daarbij uitgewisseld tussen zorg en justitie?

Het gaat in deze pilot om betere en tijdigere afstemming tussen zorg en straf en het voorkomen van een zekere ‘toevalligheid’ waarmee personen met verward gedrag in de BOPZ danwel strafrechtsketen terechtkomen (p.88 rapport commissie Hoekstra). Een betere samenwerking tussen justitie en geestelijke gezondheidszorg is daarbij van belang.

De pilot duurt een half jaar en wordt in mei 2019 geëvalueerd.

Meer informatie over pilot lees je op de website Verwarde Personen in Brabant