GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 04-10-2017 om 11:31 uur
Laatst gewijzigd op: 04-10-2017 om 12:00 uur

Onderzoek effect sluitende preventieketen in aanpak overgewicht

Heeft de ketenaanpak overgewicht een duurzaam effect op kwaliteit van leven en gezondheid? Dinsdag 3 oktober startte de dataverzameling om deze vraag te beantwoorden.

In ’s-Hertogenbosch is een vernieuwende ketenaanpak overgewicht ontwikkeld voor kinderen van 4-12 jaar. Deze integrale aanpak stimuleert de eigen regie van het gezin. Jeugdverpleegkundigen spelen een belangrijke rol in een multidisciplinair netwerk van lokale professionals. In deze aanpak wordt intensief samengewerkt tussen scholen, huisartsen, JGZ en ziekenhuis. Hierbij wordt geprobeerd om verder te kijken dan naar de kilo’s alleen. We verwachten met de ketenaanpak overgewicht in ’s-Hertogenbosch meer kinderen en ouders te bereiken en hopen dat de aanpak leidt tot duurzame effecten op kwaliteit van leven en gezondheid.

Onderdeel van het vierjarige promotieonderzoek

De dataverzameling is een van de onderdelen van het vierjarige promotieonderzoek van Sanne de Laat. Zij krijgt begeleiding van Monique Jacobs (onderzoeker GGD), Edgar van Mil (kinderarts) en Ien van de Goor (hoogleraar Tranzo). In 2018 zal een implementatieonderzoek worden uitgevoerd. We gaan dan ouders en professionals in ’s-Hertogenbosch interviewen om te horen wat zij van de ketenaanpak vinden en hoe zij het ervaren. Hoofdvraag in het onderzoek is hoe de ketenaanpak overgewicht werkt.

Onderzoeker en arts M&G Sanne de Laat vertelt wat het onderzoek inhoudt: ‘We gaan Bossche kinderen met overgewicht een jaar lang volgen. Ouders vullen drie keer een digitale vragenlijst in met vragen over kwaliteit van leven, psychosociale problemen, opvoeding, voeding en bewegen. We verzamelen daarnaast gegevens die de jeugdverpleegkundige en jeugdarts noteren in het digitale kinddossier over lengte, gewicht en verwijzingen. We vergelijken de Bossche kinderen met overgewicht met kinderen met overgewicht in Boxtel, Drunen, Heusden en Vlijmen.’

Levert een sluitende preventieketen betere resultaten?

Mandy Gerritzen (projectleider ketenaanpak ’s-Hertogenbosch, jeugdverpleegkundige): ‘Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de werkzame factoren van de ketenaanpak. Vooral ook om ervaringen van ouders terug te horen over hoe zij deze manier van werken ervaren, want wij doen dit allemaal voor hen’.

Ien van de Goor (Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant, Tranzo, TSB, Tilburg University): ‘We onderzoeken of, en hoe, een sluitende preventieketen in de aanpak van overgewicht bij kinderen betere resultaten oplevert. Samenwerking tussen organisaties in preventie en zorg is niet eenvoudig en wij hopen dat deze benadering daar een belangrijke bijdrage aan gaat leveren’.

Meer informatie

Wil je meer weten over het onderzoek ketenaanpak? Neem contact op met onze onderzoekers.