GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 14-07-2017 om 15:30 uur
Laatst gewijzigd op: 27-09-2017 om 10:14 uur

Oproep GGD: betrek gezondheidskundig advies bij vergunningsprocedures veehouderijen

Mensen die in de buurt van pluimvee- en geitenhouderijen wonen hebben een grotere kans op longontsteking. Aanvullende studies van het RIVM-onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) bevestigen en onderbouwen deze conclusie.

Het RIVM publiceerde de aanvullende resultaten eind juni. Diverse gemeenten hebben de GGD Hart voor Brabant gevraagd om een reactie op het onderzoek en een advies over de implementatie van de recente onderzoeksuitkomsten.

De GGD’en in Brabant vinden dat de aangetoonde effecten op de gezondheid van omwonenden meegenomen moet worden in de besluitvorming van vergunningsverleningen. Dit geeft bestuurders de gelegenheid een gedegen besluit te nemen. Emissiereductie bij pluimveebedrijven is een belangrijke maatregel om het risico op luchtwegklachten en longontsteking te verlagen. Bij geitenbedrijven beschouwt de GGD vanuit gezondheid de afstand van 2 kilometer als kritisch totdat er meer duidelijkheid is over de oorzaak. Binnen deze afstand is sprake van een grotere kans op longontsteking.

GGD GHOR Nederland riep provincies en gemeenten in juli 2016 op maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen te voorkomen en mensen te beschermen. De uitkomsten van het vervolgonderzoek benadrukken nogmaals het belang van dit pleidooi.

Indien u specifieke vragen heeft over dit onderzoek of onze reactie op de onderzoeksresultaten, kunt u contact opnemen met de GGD, team Gezondheid, Milieu en Veiligheid ( 0900 368 68 68) of met een van onze beleidsadviseurs.

Nadere informatie is te vinden op de websites RIVM en GGD GHOR NL.