GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 27-01-2017 om 13:32 uur
Laatst gewijzigd op: 27-01-2017 om 13:43 uur

Subsidieaanvraag voor ontwikkeling ‘blended’ care in JGZ toegekend

Positief nieuws voor Het Consultatiebureau van de Toekomst. De subsidieaanvraag voor de ontwikkeling en evaluatie van ’blended care’ in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is toegekend. GGD en TNO dienden samen deze aanvraag in bij ZonMW.

Blended care is een mix van face-to-face-contacten en online begeleiding. De GGZ heeft al veel ervaring met blended care, de JGZ nog niet. Deze nieuwe vorm van ondersteuning spreekt ouders en jeugdigen aan.

Waarvoor zetten we ‘blended care’ in?

Het doel van dit project is de zorg aan ouders en jeugdigen te verbeteren door ‘blended care’ in te zetten op de thema’s excessief huilen en pesten.

Dat gebeurt door:

  • Bestaande werkwijzen door te ontwikkelen naar een blended vorm
  • Deze blended werkwijzen in een haalbaarheidsstudie te toetsen op proces, succes, duur van het traject en cliënttevredenheid.
  • Kansen en belemmeringen voor implementatie van de blended werkwijzen in kaart te brengen

Samenwerking

De opstartfase vindt plaats in januari-februari van dit jaar. Het totale traject duurt tweeëneenhalf jaar. De GGD werkt in dit project samen met GGD-GHOR Nederland, GGD West-Brabant en GGD Amsterdam. Ook de beroepsverenigingen Artsen Jeugdgezondheid Nederland (AJN) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) doen mee.

Wil je meer weten? Neem contact op met Farina Oprins, projectleider van het Consultatiebureau van de Toekomst: f.oprins@ggdhvb.nl.